Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102065482013Verimlilik ve Etkinlik AnalizleriSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dersin amacı, öğrencilere verimlilik ve etkinlik analizlerinde kullanabilecekleri yöntemleri öğretmektir. Bu çerçevede, mikro ve makro düzeyde verimlilik ve etkinlik ölçümleri yapmak için hem matematiksel hem de ekonometrik model kurma, yorumlama ve politika geliştirme süreçleri üzerinde durulacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Cihat GÜNDEN, Prof.Dr. Bülent MİRAN
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öğrencilere, üretimin teknik ve ekonomik performansını ölçerek, gerek mevcut kaynakları en iyi şekilde kullanma ve kaynak kullanımında sürdürülebilirliği sağlama gerekse belli bir kaynak düzeyinde en yüksek üretimin nasıl yapılacağı konusunda teorik ve uygulamalı bilgiler aktarılacaktır. Analizler, orijinal yatay kesit ve panel verileri üzerinden verimlilik ve etkinlik ölçümlerinde yararlanılan yaygın bilgisayar programlarını kullanarak gerçekleştirilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Coelli, T.J. 1996. A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis (computer) Program. Centre for Efficiency and Productivity Analysis, Armidale, AU. Coelli, T.J. A Guide to FRONTIER Version 4.1: A Computer Program for Stochastic Frontier Production and Cost Function Estimation. Centre for Efficiency and Productivity Analysis, Armidale, AU. Coelli, T.J., Rao, D.S.P., Battese, G.E. 2005. An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, 2nd Ed. Kluwer Academic Publishers, Boston, USA. Cooper, W.W., Seiford, L.M., Tone, K. 2007. Data Envelopment Analysis, A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software, 2nd Ed. Springer, New York, USA. Fried, H.O., Lovell, C.A.K. and Schmidt, S.S. 1993. The Measurement of Productive Efficiency Techniques and Applications. Oxford University Press, New York, USA. Fried, H.O., Lovell, C.A.K., Schmidt, S.S. 2008. The Measurement of Productive Efficiency and Productivity Growth. Oxford University Press, New York, USA. Ray, S.C. 2004. Data Envelopment Analysis, Theory and Techniques for Economics and Operations Reseach. Cambridge University Press, UK. Zhu, J. 2009. Quantitative Models for Performance Evaluation and Benchmarking, Data Envelopment Analysis with Spreadsheets. Springer, New York, USA.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr