Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102125031998Kil ve Kil MineralleriSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin kil ve kil minerallerinin tarımdaki önemi ve teknolojik olarak kullanımlarını kavrayabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Sezai DELİBACAK; Assoc. Prof. Dr. Mustafa BOLCA
Öğrenme Çıktıları
1Kil minerallerini sınıflandırabilme
2Kil minerallerinin kullanım alanlarını belirleyebilme
3Kil mineralleri ve toprak sıraları arasındaki ilişkileri kavrayabilme
4Kil minerallerinin topraktaki işlevlerini belirleyebilme
5Kil minerallerinin teknolojideki önemlerini kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kil minerallerinin sınıflandırılması, eksi yük kazanmaları, iki tabakalı kil minerallerinin özellikleri, üç tabakalı kil minerallerinin özellikleri, kil minerallerinin topraktaki işlevleri, kil minerallerinin teknolojik kullanım alanları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımıToprak örneğinin kil analizi için hazırlanması
2Kil minerallerinin sınıflandırılmasıTopraktaki kil analizi için gerekli çözeltilerin hazırlanması
3Kil minerallerinin oluşum teorileriTopraktaki organik maddenin uzaklaştırılması
4Kil minerallerinin eksi yük kazanmalarıTopraktaki organik maddenin uzaklaştırılması-devam
5İki tabakalı kil minerallerinin özellikleriTopraktaki kirecin uzaklaştırılması
6Üç tabakalı kil minerallerinin özellikleriTopraktaki kirecin uzaklaştırılması -devam
7Düzgün karışık tabakalı kil minerallerinin özellikleriTopraktaki seski oksitlerin uzaklaştırılması
8Midterm examTopraktaki SiO2'din uzaklaştırılması
9Kil mineralleri ve potasyum fiksasyonu Kil fraksiyonunun ayrılması
10Kil mineralleri ve amonyum fiksasyonu Kil fraksiyonunun K ile doyurulması
11Kristal yapıya sahip olmayan kil mineralleriKil fraksiyonunun Ca ile doyurulması
12Kil minerallerinin inşaat, çimento sanayinde kullanımıÖrnek hazırlama ve röntgen cihazında okuma
13Kil minerallerinin gıda, kağıt ve tekstil sanayinde kullanımıElde edilen pikler ile kil mineral tiplerinin saptanması
14Kil minerallerinin diğer kullanım alanlarıUygulama sınavı
15Final exam
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Rapor Hazırlama2612
Rapor Sunma212
Bireysel Çalışma14684
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma177
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Laboratuvar Sınavı13535
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)220
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
ÖÇ1                   
ÖÇ2                   
ÖÇ3                   
ÖÇ4                   
ÖÇ5                   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr