Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102125041998Toprak Su İlişkileriSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Toprakların fiziksel yapısının tanımlanması ve toprakta bulunan fazların açıklanması. Toprak yapı maddelerinin kütle ve hacim ilişkileri, toprak suyu ile ilgili olarak toprakta suyun tutulma enerjisi ve çeşitleri, suyun özellikleri, suyla ilgili sabiteler, toprak su sisteminin fiziksel durumu, toprak suyunun hareketi, suyun bitkiler tarafından alınması ve biyolojik su dengesi. Toprak suyunu ölçülmesi ve kontrolünde uygulanan yöntemler. Toprak su kaynakları, toprak su kaybı ve toprak su ilişkilerinin düzenlemesi. Topraklarda su fazlalılığı su noksanlığı ile buna etki eden faktörler.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. İ.Bülent OKUR
Öğrenme Çıktıları
1Toprakların temel fiziksel özelliklerini öğrenebilir ve bunlarla ilgili yorum yapabilir
2Suyun toprağa girişi, farklı bitkisel örtü altındaki topraklardan suyun kayıp yolları hakkında bilgi sahibi olabilir
3Topraktaki suyun hareketi ile ilgili bilgi sahibi olabilir
4Toprak suyunun özelliklerini kavrayabilir
5Topraktaki suyun tutulma şekli, enerjisi, toprak rutubeti ve ölçülmesi konularını öğrenebilir ve uygulayabilir
6Toprak suyu ile toprağın temel özellikleri arasındaki ilişkileri kavrayabilir ve bunları değerlendirebilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Toprak suyunun tanımı, sınıflandırılması, özellikleri ve bu özelliklerin toprak fizikokimyasal özellikleri ile olan ilişkileri, Toprak suyunun tutulma enerjisi, toprak su potansiyeli, histerisis, toprak nem tansiyonu ile bazı toprak özellikleri arasındaki ilişkiler, Toprak nem sabiteleri, topraklardaki rutubet ile ilgili kullanılan kavramlar ve kullanım nedenleri, Toprakta suyun hareketi. Toprak suyunun sıvı ve gaz halindeki hareketinin doymuş ve doymamış toprak koşullarında açıklanması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Suyun tanımı ve suyun fizikokimyasal özellikleriToprak ve suya ait analizlerin tanımlanması
2Toprak suyu, çeşitleri, topraklardaki tutulma kuvvetleri ve önemiToprak örneklerinin analizi porozite,bünye ,hacim ağırlık,nem içeriği , tuz içeriği,pH
3Topraklarda porozite ve gözeneklilik, hacim ağırlığı, boşluk oranı, doygunluk düzeyiToprak örneklerinin analizi porozite,bünye ,hacim ağırlık,nem içeriği ,tuz içeriği,pH
4Toprak rutubetinin diğer parametrelerle ilişkileriToprak örneklerinin analizi porozite,bünye ,hacim ağırlık,nem içeriği , tuz içeriği,pH
5Toprak su sistemindeki kuvvetlerToprak örneklerinin analizi porozite,bünye ,hacim ağırlık,nem içeriği , tuz içeriği,pH
6Toprak suyu ile ilgili temel kavramlar tansiyon, basınç, stres, bükümlülük, yüzey gerilimi vb.Topraklara ait su içeriği ile ilgili analizler tarla kap.,solma nok.,faydalı su, higroskopik nem,
7Toprak suyunun potansiyel enerjisiTopraklara ait su içeriği ile ilgili analizler tarla kap.,solma nok.,faydalı su, higroskopik nem,
8Topraklara ait karekteristik rutubet eğrileri ve anlamları Topraklara ait su içeriği ile ilgili analizler tarla kap.,solma nok.,faydalı su, higroskopik nem,
9Toprak suyunun dinamiği Topraklara ait su içeriği ile ilgili analizler tarla kap.,solma nok.,faydalı su, higroskopik nem,
10Ara sınav
11Kapillarite olayı, doymuş ve doymamış topraklarda su hareketiToprak suyunun infiltrasyon analizi
12Yüzey gerilim olayı ve önemiToprağın permeabilite analizi
13Hidrolik iletkenlik, Darcy yasası ve sınırlılıklarıAnalizlerin hesaplanması,değerlendirilmesi ve yorumlanması
14Uygulama sınavı
15Final sınavı
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hillel, D., 1980. Fundamentals of Soil Physics. Acedemic Press, New York. London. Yeşilsoy, M.Ş., Aydın, M., 1992. Toprak Fiziği. Çukurova Üniv. Ziraat Fak. Yayın no: 124.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13226
Laboratuvar13226
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma111
Bireysel Çalışma149126
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Laboratuvar Sınavı111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)229
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
ÖÇ1                   
ÖÇ2                   
ÖÇ3                   
ÖÇ4                   
ÖÇ5                   
ÖÇ6                   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr