Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102125181998Sera ve Salon Süs Bitkilerinin GübrelenmesiSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Kesme ve saksı çiçeği yetiştiriciliğinde sera ve iç mekan süs bitkilerinin kalite özelliklerini dikkate alarak uygulanacak gübre miktar, cins ve uygulama tekniklerinin belirlenmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Nevin Eryüce
Öğrenme Çıktıları
1Kesme çiçek ve salon süs bitkilerinin beslenme bozukluklarını tanımlayabilir.
2Öğrenci Bitki Beslemenin temel ilkelerini kesme çiçek ve salon süs bitkileri yetiştiriciliğine uyarlama yeteneği kazanır.
3Kesme çiçek ve salon süs bitkileri için gübreleme programları hazırlayabilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yetiştirme ortamı ve harçlar, Toprak ve yetişme ortamlarında tepkime, tuz ve CaCO3 kapsamları, Tek yıllık, çok yıllık, kesme ve saksı bitkilerine uygulanacak gübre miktarı ve teknikleri, Kimi süs bitkilerinin optimum beslenme değerleri ve yetişme koşulları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İç mekan ve kesme çiçeklerin genel tanıtımı
2Çeşitli süs bitkileri için uygun yetiştirme ortamları ve harç materyalinin belirlenmesi
3Yetiştirme ortamı, harç ve bitkilerden örnek alma yöntemleri
4Yetiştirme ortamı ve harç materyali özelliklerinin iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi
5İç mekan süs bitkileri ve kesme çiçekler için uygun tepkime, tuzluluk, bünye vb. değişkenlerin saptanması.
6Toprak ve bitki analiz sonuçlarının değerlendirilip, yorumlanması
7Kesme çiçek olarak gülün beslenme gereksinimi ve gübreleme programının hazırlanması
8Ara sınav
9Kesme çiçek olarak krizantemin beslenme gereksinimi ve gübreleme programının hazırlanması
10Kesme çiçek olarak karanfilin beslenme gereksinimi ve gübreleme programının hazırlanması
11Kesme çiçek olarak gerberanın beslenme gereksinimi ve gübreleme programının hazırlanması
12Kesme çiçek ve salon süs bitkilerinin besin element noksanlık ve fazlalıklarının incelemesi
13Kesme çiçek ve salon süs bitkilerinin besin element interaksiyonlarının incelenmesi
14Salon bitkilerinin beslenme ihtiyacının belirlenmesi
15Salon bitkileri için gübreleme programının hazırlanması
16Dönem sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Anonymous, 1998. Fertilizer Recommendations for Agricultural and Horticultural Crops. Anonymous, 1999.Michigan State University Extension -Ornamental Plants Anonymous,1992. Fertilizer Recommendation. ADAS. Ministry of Agriculture, Fisheries and Food. London Güzel, N., K. Y. Gülüt, G. Büyük. 2002. Toprak Verimliliği ve Gübreler. Ü.Ü.Z.F.Yayın No: 246. Adana.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma1411154
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)246
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
ÖÇ1                   
ÖÇ2                   
ÖÇ3                   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr