Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102125201998Gübre Kullanımı Bitki Sağlığı İlişkileriSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bitki hastalıkları ve patogenez,bitki-konukçu etkileşimi,bitkilerde savunma mekanizmaları ve bitkilerin beslenme durumu ile bitki hastalıkları arasındaki ilişkiler incelenecektir.Bu çerçevede bitkilerde beslenme ile bitki hastalıkları arasındaki ilişkilerin yorumlanabilme becerisinin kazanımı hedeflenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Mehmet Eşref İRGET, Assis. Prof. .Nedim ÇETİNKAYA
Öğrenme Çıktıları
1Bitkilerde Makro Besin Elementleri ile beslenme-bitki hastalıkları arasındaki ilişkiler
2Bitki hastalıkları ve patogenez
3Bitki-Patojen (Konukçu) Etkileşimi
4Gübreleme programlarında hastalıklara göre yapılacak düzenlemeler( değişimler)
5Bitkilerde Makro Besin Elementleri ile beslenme-bitki hastalıkları arasındaki ilişkiler
6Bitkilerde Savunma Mekanizmaları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bitkilerde patogenez,hastalık-konukçu etkileşimi,bitkilerde hastalıklara karşı savunma mekanizmaları,bitkilerde beslenme durumu ile hastalıklar arasında ilişkiler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bitki hastalıkları ve patogenezBakteriyel-Viral hastalıkların teşhisi
2Bitki-Konukçu etkileşimi (interaksiyonu)Fungal hastalıkların teşhisi
3Bitkilerde savunma mekanizmalarıSaksı denemeleri:Dizayn ve ön hazırlıklar
4Bitkilerde Azot ile Beslenme -hastalık ilişkileriTohum ekimi ve gübreleme:Test bitkisi buğday;artan N ve K dozları
5Bitkilerde Fosfor ile Beslenme –hastalık ilişkileriBitki yetiştirme ve gözlem
6Bitkilerde Potasyum ile Beslenme –hastalık ilişkileriBitki yetiştirme ve gözlem
7Bitkilerde Kalsiyum ile Beslenme –hastalık ilişkileriİnokulasyon (E. Graminis f.sp.tritici ve Puccinia striifurmis)
8ARA SINAVIInkubasyon periyodu ve gözlem
9Bitkilerde Mağnezyum ile beslenme –hastalık ilişkileriİnkubasbasyon periyodu ve gözlem
10Bitkilerde Demir ile Beslenme-hastalık ilişkileriörnekleme
11Bitkilerde Çinko ile Beslenme-hastalık ilişkileriÖlçüm
12Bitkilerde Mangan ile Beslenme –hastalık ilişkileriBitki analizleri
13Bitkilerde Bakır ile Beslenme-hastalık ilişkileriBitki analizleri
14Bitkilerde Bor ile Beslenme –hastalık ilişkileriDeğerlendirme
15Bitkilerde yararlı elementler (Ni Si)ile beslenme -hastalıklar arasındaki ilişkilerRapor
16FİNAL SINAVIUYGULAMA SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1-Datnoff, L E., Emler, W.H., Huber, D.M., 2007.Mineral Nutrition and Plant Disesae.APS Press,Minessota, USA. 2-Marschner, H., 1995.Mineral Nutrition Higher Plants.2 nd Ed. Academic Press.Amsterdam. 3-Anonim., 1976.Fertilizer Use and Plant Health. IPI. Proc. Of 12 th Colloq., Bern-Switzerland.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Bireysel Çalışma1410140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12424
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)239
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
ÖÇ1                   
ÖÇ2                   
ÖÇ3                   
ÖÇ4                   
ÖÇ5                   
ÖÇ6                   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr