Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102125261998Bitkilerin Beslenmesi ile Bazı Kalite Öğeleri Arasındaki İlişkilerSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilerin bitkilerde ve ürünlerinde kalite ögelerini tanımasını, beslenme ile ilişkilerini kavramasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Ömer Lütfü ELMACI
Öğrenme Çıktıları
1Bitkilerin beslenmesi ile ürün kalitesini değerlendirebilme.
2Bitkilerde sağlıklı gübrelemenin önemini kavrayabilme.
3Gübreleme ile bitkisel faktörleri karşılaştırabilme.
4Kültür bitkilerinde kalite kriterlerini tanıyabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Toprak Bilgisi ve Bitki Besleme konularında temeli olması önerilir
Dersin İçeriği
Kalite tanımı. Bitki besin maddelerinin; karbonhidratlara, proteinlere organik azotlu bileşiklere, mineral maddelere ve vitaminlere etkileri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, içeriği, önemi, kural ve gerekleri
2Kalite kavramı, tanımı, önemi
3Makro bitki besin maddelerinin Karbonhidratlar üzerine etkileri.
4Mikro bitki besin maddelerinin Karbonhidratlar üzerine etkileri.
5Bitkilerin beslenmesinin; karbonhidrat içeriğine etkisi ile ilgili araştırma makalelerinin kritiği
6Makro bitki besin maddelerinin Proteinler ve Azotlu bileşikler üzerine etkileri.
7Mikro bitki besin maddelerinin Proteinler ve Azotlu bileşikler üzerine etkileri.
8Ara Sınav
9Bitkilerin beslenmesinin; Proteinler ve Azotlu bileşiklere etkisi ile ilgili araştırma makalelerinin kritiği.
10Makro bitki besin maddelerinin, mineral madde kapsamı yoluyla ürün kalitesi üzerine etkileri.
11Mikro bitki besin maddelerinin, mineral madde kapsamı yoluyla ürün kalitesi üzerine etkileri.
12Bitkilerin; mineral madde kapsamları ile ürün kalitesine etkisi üzerine araştırma makalelerinin kritiği.
13Vitaminler ve makro bitki besin maddelerinin vitaminler üzerine etkisi.
14Mikro bitki besin maddelerinin vitaminler üzerine etkisi.
15Bitkilerin beslenmesinin; vitamin içeriklerine etkisi ile ilgili araştırma makalelerinin kritiği.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: Derlenmiş ders notları YARDIMCI KİTAPLAR: 1.Seçer, M. 1988. Bitki Besleme Fizyolojisi E.Ü. Ziraat Fak. Teksir No:62/1 Bornova İzmir. 2.Mengel K., Kirkby E.A., Kosegarten H., Appel T. Principles of plant Nutrition, Kluwer Academic Publishers, 2001. 4. Güneş A., Alpaslan M., İnal A. Bitki Besleme ve Gübreleme Ankara Üni. Ziraat Fakültesi Yayın No:1514, Ders Kitabı 467, 2000 5.Marschner, H. 1997. Mineral Nutrition of Higher Plants
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı188
Derse Katılım14228
Makale Kritik Etme4520
Bireysel Çalışma1410140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)238
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
ÖÇ1      35323332     
ÖÇ2      35334322     
ÖÇ3      35214223     
ÖÇ4      25415414     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr