Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102125381998Sıvı ve Katı Atıkların Tarımsal Uygulamada Toprak Düzenleyicisi Olarak Kullanım OlanaklarıSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Çeşitli sıvı ve katı atıkların toprak düzenleyicisi olarak kullanımı hakkında öğrencinin bilgilendirilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. İ.Bülent OKUR
Öğrenme Çıktıları
1Bu atıkların fiziksel, kimyasal, verimlilik ve morfolojik özelliklerini öğrenebilir
2Toprakların ne şekilde ve hangi özelliklerinin iyileştirilebileceği konusunda bilgiler edinebilir
3Toprakları iyileştirmek için bu materyalleri arazi koşullarında gerekli doz ve şekilde topraklara uygulayabilir.
4Evsel ve Endüstriyel sıvı ve katı atıklar hakkında bilgi sahibi olabilir
5Her türlü evsel ve endüstriyel atığın hangi koşullarda ve ne şekilde toprakların iyileştirilmesinde kullanılabileceğini öğrenebilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Evsel ve endüstriyel atıkların, gıda sektörüne ait atıkların, çöp gübresinin, arıtma tesislerine ait atık çamur ve atık suların toprak ıslah edici maddeler olarak tarımsal alanlarda kullanımı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sıvı ve katı atıkların sınıflandırılması
2Sıvı ve katı atıkların tanımlanması, kaynakları ve oluşum süreçleri
3Sıvı ve katı atıkların tarımsal açıdan önemleri
4Sıvı atıkların özellikleri
5Zeytinyağı işletme atıkları
6Kanalizasyon suları
7Drenaj suları
8Endüstriyel atık sular
9Toprak ıslah maddesi olarak katı atıklar
10Ara sınav
11Tütün atıkları
12Foltasyon atıkları
13Kompost yapımı
14Çay fabrikası atıkları
15Final sınavı
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama21530
Rapor Sunma111
Bireysel Çalışma1410140
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5630
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)233
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
ÖÇ1                   
ÖÇ2                   
ÖÇ3                   
ÖÇ4                   
ÖÇ5                   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr