Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102125392006Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sisteminin Alansal KullanımıSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) kullanım alanları ve uygulamalarının öğretilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Mustafa BOLCA
Öğrenme Çıktıları
1Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) temel prensiplerinin öğrenilmesi
2Uzaktan algılamada kullanılan farklı uydu görüntülerinin kullanım amaçlarına göre belirlenmesi
3Doğal kaynakların belirlenmesinde ve yönetiminde Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) kullanımının öğrenilmesi
4Uzaktan Algılama (UA) ve Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) tarımsal amaçlı farklı uygulamalarının karşılaştırılması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Uzaktan algılama CBS temel prensipleri. Uzaktan algılamada kullanılan materyaller. Uzaktan algılama tekniği ile doğal kaynakların belirlenmesinin temel prensipleri. CBS veri modelleri ve coğrafi varlıklar. CBS arazi uygulamaları. Arazi bilgi Sistemi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Uzaktan algılamanın temel ilkeleri Uzaktan algılama tekniğinde kullanılan farklı yazılımların tanıtılması
2Uzaktan algılamada kullanılan uydular Uzaktan algılama tekniğinde kullanılan farklı uydulara ait görüntülerin karşılaştırılması
3Uzaktan algılamada kullanılan materyaller. Hava fotoğraflarının özellikleri ve kullanım alanları
4Uzaktan algılama tekniği ile doğal kaynakların belirlenmesinin temel prensipleri. Uydu görüntüsü işleme aşamaları (georektifikasyon, zenginleştirme)
5CBS temel prensipleri Uydu görüntüsü işleme aşamaları (filreleme, görüntü kesme)
6CBS veri modelleri Uydu görüntülerinin sınıflandırılması
7Coğrafi varlıklar NDVI oluşturma
8Ara sınav Uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları üzerinde doğal kaynakların belirlenmesi
9CBS arazi uygulamaları CBS yazılımlarının tanıtılması
10Arazi bilgi sistemi CBS yazılımlarında kullanılan veri çeşitleri
11Ekili alan ve ürün rekoltesinin belirlenmesinde UA ve CBS’nin kullanımı CBS de kullanılan kartografik özdekler
12Arazi kullanım türlerinin belirlenmesinde UA ve CBS’nin kullanımı CBS de sayısallaştırma ve sorgulamaları
13Tarımsal envanter çalışmalarında UA ve CBS’nin kullanımı CBS de sayısallaştırma ve sorgulamaları
14Alan kullanımındaki değişimlerin belirlenmesinde UA ve CBS’nin kullanımı Uygulama Sınavı
15Final sınavı
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Altınbaş, Ü., Y.Kurucu, M. Bolca, M.T.Esetlili, N.Özden, F.Özen, T.Türk, 2003. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamalı Temel Kursu Ders Notları. 09-14 Haziran 2003, Kampüs-Bornova/İzmir. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü, Bornova/İZMİR. Ünder. M.,1993. Uzaktan Algılama Ders Notları. H.Ü. Üniversitesi Müh Fak. Jeoloji Müh. Ankara. Yomralıoğlu, T., 2002. Coğrafi Bigi Sistemleri. Karadeniz Teknik Üniversitesi. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Trabzon.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik13226
Tartışma10110
Beyin Fırtınası414
Bireysel Çalışma14684
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma7428
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma7428
Okuma12112
Laboratuvar Sınavı122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)226
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
ÖÇ1                   
ÖÇ2                   
ÖÇ3                   
ÖÇ4                   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr