Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102125432009Sağlıklı Toprağın Mikrobiyal GöstergeleriSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Toprak sağlığını izlemede kullanılan mikrobiyal göstergeleri tanımasını ve toprak sağlığı ile bu göstergeler arasındaki ilişkileri kavramasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Nur Okur
Öğrenme Çıktıları
1Toprak sağlılığı ile toprağın diğer özellikleri arasında ilişki kurabilme
2Toprak sağlığını etkileyen uygulamaları listeleyebilme
3Toprağın mikrobiyolojik göstergelerini uygulayabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme
4Toprak-bitki ilişkilerinde toprak sağlığının rolünü tanımlayabilme
5Toprak sağlılığının önemini tanımlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Toprak sağlığını izlemede kullanılan mikrobiyolojik göstergeler, toprak sağılığı ve toprak kalitesi kavramlarının tanımlanması, mikrobiyolojik göstergelerin avantajları ve dezavantajları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Toprak sağlığının önemiToprak mikrobiyoloji laboratuarlarının tanıtımı
2Toprak sağlığını değerlendirme çerçevesiLaboratuar çalışmaları
3Biyofarklılığın göstergeleriLaboratuar çalışmaları
4Karbon döngüsünün göstergeleriLaboratuar çalışmaları
5Azot döngüsünün göstergeleriLaboratuar çalışmaları
6Toprak biyomasının göstergeleriLaboratuar çalışmaları
7Mikrobiyal aktivitenin göstergeleriLaboratuar çalışmaları
8Anahtar türlerLaboratuar çalışmaları
9Biyoyarayışlılığın göstergeleriLaboratuar çalışmaları
10Arasınav
11Toprak kalitesiLaboratuar çalışmaları
12Toprak kalitesinin belirlenmesiLaboratuar çalışmaları
13Mikrobiyolojik indikatörlerle ilgili problemlerLaboratuar çalışmaları
14Uygulama sınavı
15Final sınavı
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Nielsen, M.N., Winding, A., 2002. Microorganisms as indicators of soil health. National Environmental Resarch Inst., Denmark, Technical Report No.388. Doran, J.W., Safley, M., 1997. Defining and assessing soil health and sustainable productivity. In: Biological Indicators of Soil Health. Pankhurst, C.E., Doube, B.M., Gupta, V.V.S.R. (eds.). CAB Int., pp.1-28. Dilly, O., Blume, H.P., 1998. Indicators to assess sustainable land use with reference to soil microbiology. Advances in GeoEcology, 31:29-36. Bloem, J., Breure, A.M., 2002. Microbial indicators. In: Bioindicators/Biomonitors. Principles, Assessment, Concepts. Breure, A.M., Markert, B.A., Zechmeister, H.G. (eds.). Elsevier, Amsterdam.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Laboratuvar14228
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma111
Bireysel Çalışma148112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Laboratuvar Sınavı111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)214
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
ÖÇ1                   
ÖÇ2                   
ÖÇ3                   
ÖÇ4                   
ÖÇ5                   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr