Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102125512012Tez ve Makale Yazım TeknikleriSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Lisansüstü bilimsel çalışmaların tez ve makale halinde yazılması aşamalarında; planlama, başlık seçimi, literatür tarama, özet yazımı, anahtar kelimelerin seçimi, materyal ve metod yazılması, bulguların ve sonuçların tartışılması ve değerlendirilmesinin Türkçe ve İngilizce örneklerle tanıtımı amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Dilek ANAÇ, Prof. Dr. M. Eşref İRGET
Öğrenme Çıktıları
1Makale ve tez yazımı için planlama yapılabilmesi
2Konuya uygun olabilecek başlıkların belirlenmesi
3Konu ile ilgili literatür taraması yapılabilmesi
4Giriş, materyal ve yöntem yazabilme becerisinin kazanılması
5Bulgular ve tartışmayı etkin bir şekilde sunma becerisinin kazanılması
6Sonuç yazma becerisinin kazanılması
7Başlık seçimine karar verilmesi
8Özet hazırlama becerisi kazanılması
9Tez ve makale yazımında yaygın şekilde yapılan yazım hatalarının öğrenilmesi ve bununla ilgili pratik kazanılması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tez ve makale hazırlarken; planlama, başlık seçimi, özet, giriş, materyal ve metod, bulgular, tartışma, sonuç, teşekkür, literatür bildirişleri gibi bir bilimsel çalışmanın farklı kısımlarına ait dikkat edilecek hususlar izlenecek yollar Türkçe ve İngilizce örneklerle açıklanacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tez ve/veya makalenin düzenlenmesi için planlamanın yapılması, olası başlıkların belirlenmesi
2Amaca yönelik anahtar kelimelerin belirlenerek literatür taramasının yapılması
3Amaca yönelik literatür taraması
4Amaca yönelik literatür taraması
5‘Giriş’ kısmında konu ile ilgili taranan literatürlerden amaca en yakın olanının seçimi, bir bütünlük sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve son aşamada amacın netleştirilerek verilmesi, Türkçe ve İngilizce kaynaklarla anlatılması
6Tez ve/veya makalede ‘Materyal ve Metod’ sunuş teknikleri
7Tez ve/veya makalenin ‘Bulgular’ kısmının yazılabilmesi için; çizelge, grafik ve şekil hazırlanması
8Arasınav
9‘Bulgular’ kısmının tek başına yazıldığı durumların örneklerle incelenmesi
10‘Tartışma’ kısmının tek başına yazıldığı durumların örneklerle incelenmesi
11‘Bulgular ve Tartışma’ kısmının birlikte yazıldığı durumların örneklerle incelenmesi
12Etkin yazım şekilleri, yapılan hataların örneklerle açıklanması
13Etkin yazım şekilleri, yapılan hataların örneklerle açıklanması
14Tez ve/veya makalenin yayınlanabileceği dergilerin belirlenmesi ve seçimi
15Editöre mektup yazımı
16Tez ve/veya makalenin hakem görüşlerine göre değerlendirilmesi ve hakeme mektup yazımı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Scientific Style and Format, The CBE Manual for Authors, Editors and Publishers, Cambridge University Pres, 1994. Flipcharts for Effective Presentations, The Pennsylvania State University College of Agriculture, Pennsylvania, 1982. Preparation of Visual Aid Slides, Ronald, F., L. and Hara, H., Hawaii Institute of Tropical Agriculture and Human Resources, 1984. Communicating in Science: Writing a scientific paper and speaking at scientific meetings, Booth, V., Cambridge Univ., 1993. How to write and publish a scientific paper, 5th Ed., Day, R.A.,Oryx Publ. 1998.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım11414
Makale Yazma61590
Bireysel Çalışma10770
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)213
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
ÖÇ1                   
ÖÇ2                   
ÖÇ3                   
ÖÇ4                   
ÖÇ5                   
ÖÇ6                   
ÖÇ7                   
ÖÇ8                   
ÖÇ9                   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr