Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9104015452008Su Ürünleri KooperatifçiliğiSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, su ürünleri kooperatiflerinin genel yapısal, teknik ve ekonomik özelliklerinin tanınmasını; su ürünleri kooperatiflerinin balıkçılık yönetimindeki rolünün kavranmasını; su ürünleri kooperatiflerinin içinde bulundukları durum dahilinde faaliyetlerinin tanınmasını; balıkçılar açısından su ürünleri kooperatiflerinin önemini; su ürünleri kooperatiflerinin faaliyetlerindeki başarı ve başarısızlıklarının tanınmasını; su ürünleri kooperatiflerinin sorunlarının neler olduğu ve bu sorunlar için çözüm yollarının kavranmasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Vahdet ÜNAL
Öğrenme Çıktıları
1Balıkçıların su ürünleri kooperatifleriyle olan ilişkilerini anlayabilme
2Su ürünleri kooperatiflerini başarı açısından yorumlayabilme
3Su ürünleri kooperatiflerinin genel özelliklerini kavrayabilme.
4Su ürünleri kooperatiflerinin üyelerine sunduğu hizmetleri öğrenebilme
5Balıkçılık yönetimi açısından su ürünleri kooperatiflerinin önemini öğrenebilme
6Su ürünleri kooperatifleri ile ilgili sorunları irdeleyebilme ve bu sorunların kaynaklarını yorumlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
-Kooperatifçiliğin tanımı ve genel ilkeleri -Su ürünleri kooperatiflerinin genel özellikleri -Su ürünleri kooperatiflerinin faaliyet alanları -Su ürünleri kooperatiflerinin balıkçılık yönetimindeki rolleri -Su ürünleri kooperatiflerinin başarı ve başarısızlık kriterleri -Su ürünleri kooperatiflerinin coğrafi dağılımları -Su ürünleri kooperatiflerinin işleyiş mekanizması ve sorunları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kooperatifçiliğin tanımı ve ilkeleri Video gösterimi
2Su ürünleri kooperatiflerinin özellikleri Video gösterimi
3Su ürünleri kooperatiflerinin işleyiş mekanizması Video gösterimi
4Su ürünleri kooperatiflerine üye balıkçıların sosyo-ekonomik durumları Video gösterimi
5Su ürünleri kooperatiflerinin balıkçılar açısından önemi Üye balıkçılarla görüşme
6Ara sınav
7Su ürünleri kooperatiflerinin balıkçılara sunduğu hizmetler Video gösterimi
8Su ürünleri kooperatiflerinin başarı ve başarısızlıklarVideo gösterimi
9Ege Bölgesi’nde yer alan su ürünleri kooperatiflerinin incelenmesi Video gösterimi
10Başarılı bir su ürünleri kooperatifinin incelenmesi Kooperatif ziyareti
11Başarısız bir su ürünleri kooperatifinin incelenmesiKooperatif ziyareti
12Su ürünleri kooperatiflerinin coğrafi dağılımları Video gösterimi
13Su ürünleri kooperatiflerinin mevcut sorunları Öğrenci sunumu
14Japonya’da su ürünleri kooperatifleri Öğrenci sunumu
15Diğer ülkelerde balıkçı örgütlenmeleriÖğrenci sunumu
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Barton, D.G. 1989.“What is a cooperative”, Cooperatives in Agriculture, edited by Cobia, D., Prentice-hall, Inc., USA. Hazar, N. 1990. History of Cooperation (in Turkish). Publications of Turkish Cooperatives Foundation, Ankara. ICA. 2005. International Co-operative Alliance. International Co-operative Information Centre http://www.wisc.edu/uwcc/icic/ (2005, June 7) Mülayim, Z.G. 1990. The fundamental problems of Turkish cooperatives and proposals for their solution. Economy and Society. Friedrich Ebert Vakfı, Istanbul, 49 p. Mülayim, Z.G. 2000. Turkish cooperative movement towards 21. century: why classical problems were not able to remove? How could be removed?, (in Turkish). ESKOMB, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği yayın organı, Ocak/Şubat 2000. 224: 21-28. Pollnac, R.B. 1988. Evaluating the potential of Fishermen’s Organisations in developing countries. International Centre for Marine Research and Development, University of Rhode Island, Kingston, RI, 79 p. Ünal, V., Akyol, O., Ceyhan, T., 2008. Akyaka (Gökova Körfezi) Su Ürünleri Kooperatifinin İşleyişi, Av Miktarı ve Fiyat İlişkisi Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, 05/SÜF/009 68 s. Ünal, V., Yercan, M., 2006. Fishery Cooperatives in Turkey and Their İmportance for Fishermen (In Turkish). E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, Volume 23, Issue (1-2): 227-233, İzmir. Ünal, V.,Yercan, M., Göncüoğlu, H. (2009). Ege Kıyıları Su Ürünleri Kooperatifleri. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yayınları, Ankara, Yayın No:1, 131 s.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Tartışma428
Takım/Grup Çalışması236
Gösterme717
Alan Gezisi21224
Alan Çalışması3515
Örnek Vaka İncelemesi2612
Seminer326
Makale Yazma11010
Makale Kritik Etme5315
Bireysel Çalışma188
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma248
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma8648
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)201
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ133345 2
ÖÇ233335 2
ÖÇ333335 2
ÖÇ433335 2
ÖÇ533335 2
ÖÇ633335 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr