Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9104035251999Balık Beslemede Vitaminler ve KullanımıSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Balık türlerine ve yaşa göre yem içinde bulunması gereken vitaminler ve bunların organizmada ki görevleri, ortam şartlarından etkilenme oranları ve yem içinde kullanımları anlatılmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Aysun Kop
Öğrenme Çıktıları
18. Vitaminlerin çeşitlerine göre uygulanan analiz yöntemlerini öğrenebilme ve elde ettikleri bilgileri sunabilme.
23. Vitaminlerin hangi ortam şartlarından olumsuz etkilendiğini ve kayıp oranlarını öğrenebilme
34. Vitaminlerin biyoyararlanılabilirliklerinin azalması sonucunda görülen gelişim bozukluklarını ve hastalıklarını öğrenebilme.
46. Balık türlerine göre suda çözünen vitaminlerin kullanılması ile ilgili literatür çalışması yapabilme ve sonuçları tartışabilme
57. Yem yapımı esnasında vitaminlerin kayıp vermemesi için neler yapılabileceğini öğrenebilme, ilgili literatürleri tartışabilme
65. Balık türlerine göre ADEK grubu vitaminlerinin kullanılması ile ilgili literatür çalışması yapabilme ve sonuçları tartışabilme
71.Vitaminlerin balıkların beslenmesindeki önemini ve görevlerini öğrenebilme
82.Vitaminlerin kimyasal özelliklerini öğrenebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Vitaminler: Tanımları, sınıflandırılması, görevleri, Çeşitli balık türlerinde kullanımı.Vitamin Kayıpları: Yem yapım aşamalarına bağlı olarak görülen vitamin kayıpları ve bunları önleme yöntemleri.Vitamin Eksikliğine Bağlı Hastalıklar: Vitamin türüne bağlı olarak balıklarda görülen eksiklik belirtileri, bu eksikliklerin sonucunda ortaya çıkan hastalıklar.Vitamin Analiz Yöntemleri: Vitamin türüne bağlı olarak uygulanan değişik analiz yöntemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Vitaminler nelerdir, nasıl sınıflandırılmaktadır, görevleri nelerdir-
2Yağda çözünen vitaminler-
3Suda çözünen vitaminler
4Suda çözünen vitaminler (devam)
5Balık beslemede ki yerleri ve kullanımları; ADEK grubu
6Balık beslemede ki yerleri ve kullanımları; Suda çözünenler
7Balık beslemede ki yerleri ve kullanımları; Suda çözünenler (devam)
8Arasınav
9Vitamin Kayıplarının nedenleri, Yem yapım aşamalarına bağlı olarak görülen vitamin kayıpları ve bunları önleme yöntemleri.
10Vitamin Eksikliğine Bağlı Hastalıklar: Vitamin türüne bağlı olarak balıklarda görülen eksiklik belirtileri, bu eksikliklerin sonucunda ortaya çıkan hastalıklar
11Vitamin Eksikliğine Bağlı Hastalıklar: Vitamin türüne bağlı olarak balıklarda görülen eksiklik belirtileri, bu eksikliklerin sonucunda ortaya çıkan hastalıklar (devam)
12Vitamin Analiz Yöntemleri: Vitamin türüne bağlı olarak uygulanan değişik analiz yöntemleri
13Vitamin Analiz Yöntemleri: Vitamin türüne bağlı olarak uygulanan değişik analiz yöntemleri
14Dönem projesi sunumları
15Dönem projesi sunumları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders kitabı: Hoşsu,B., Korkut,A.Y., Fırat,A.,2008. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi I ( Balık Besleme Fizyolojisi ve Biyokimyası) 5.Baskı. E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi Yayın No:50, Ders Kitabı No: 19. İzmir Yardımcı Kitaplar: 1) Guillaume, J.,Kaushik,S.,Bergot,P.,Metailler,R.,1999. Nutrition and Feeding of Fish and Crustaceans. Springer- Praxis Books in Aquaculture and Fisheries INRA-IFREMER, BP 70, 29280 Plouzane, France 2) Augustin, J.,Klein, B.P., Becker, D., Venugopal, P.B., 1985. Methods Vitamin Assay. A Wiley-Interscience Publication,USA.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma7214
Rapor Hazırlama21020
Rapor Sunma236
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)72
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1     44
ÖÇ2 44 4 4
ÖÇ3 44 4 4
ÖÇ4444 4 4
ÖÇ5 4  4  
ÖÇ6444 4 4
ÖÇ744  4  
ÖÇ8444 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr