Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9104035292001Deniz Balıkları Larva Yetiştiriciliğinde Kapalı Devre SistemlerSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Ders kapsamında deniz balıkları yetiştiriciliğinde kullanılan kapalı devre sistemler, teknik donanımları, kuruluş planlaması, işleyiş mekanizmaları ile ekonomik analizlerinin tanımlanması hedeflenmiştir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Kürşat Fırat, Prof. Dr. Şahin Saka
Öğrenme Çıktıları
1Kapalı devre sistemlerin, çevrenin korunması ve sürdürülebilir karlılık kapsamlarında avantaj ve dezavantajlarının kavranabilmesi
2Hidrodinamik yasalar ve uygulama yöntemleri
3Sistemin ekonomik analizini yapabilme
4Üretim aşamaları ve üretimi yapılacak türün miktarına bağlı olarak kapalı devre sistem hacmi hesaplayabilme
5Filtre sistemlerinde uygun malzeme seçimi ve sistemi kurabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders içeriği olarak kapalı devre sistemlerin kurulmasının üretim açısından önemi değerlendirilecek, sistemde kullanılan tank, mekanik filtre, sirkülasyon pompaları, dezenfeksiyon üniteleri, biyolojik filtre (biorog ve bakteri), protein skimmer ve destek ekipmanlarının teknik özellikleri, tanımlanmaları, üretim aşamalarına bağlı olarak kapasitelerinin hesapları ve ekonomik planlanmaları sunulacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kapalı devre sistemlerin tanımı ve geçirdiği evrimler (Evreler)(Değişimler).Kapalı devre sistemlerde ortamın tanımlanması
2Kapalı devre sistemlerde avantaj ve dezavantajlarKapalı devre sistem genel tanıtım videosu
3Kullanılan üretim tankları ve teknik özellikleriÜretim tankları, hidrodinamik yapıları, kapasiteleri, debi hesapları
4Karışım tankları, mekanik filtre sistemleri ve sirkülasyon pompalarıFiltreler, pompa sistemleri, kapasite hesapları
5Dezenfeksiyon tanımı ve kullanılan sistemlerDezenfeksiyon sistemleri ve kapasite hesapları
6Organik materyal temizleyicileri Anaç ünitesi kapalı devre sistem tasarımı ve maliyet hesabı
7Biyolojik filtre sistemleriLarva ünitesi kapalı devre sistem tasarımı ve maliyet hesabı
8Ara sınav Değerlendirme
9Biyolojik filtrelerde kullanılan materyaller ve bakteri tipleriSövraj ve ön büyütme ünitesi sistem tasarımı ve maliyet hesabı
10BiofiltrasyonKapalı devre sistemlerde olası problemlerin tanımlanması
11Oksijenlendirme ve saturasyon sistemleriKapalı devre sistemlerde tanımlanan problemlere ait farklı çözüm tekniklerinin oluşturulması
12Biyolojik güvenlik-hastalık kontrolüProblem çözümü
13Kapalı devre sistemlerde düzenli kontrol ve takip cihazlarıBilgisayar uygulaması
14Kapalı devre sistemlerde kar-zarar ilişkisi ve ekonomik uygulamalar Kapalı devre sistemlerde görevli departman uzmanları ile görüşme ve toplantı
15Dönem Projesi SunumlarıDönem Projesi Sunumları
16Final SınavıDeğerlendirme
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1- Lekang Odd-Ivar. 2007. Aquaculture Engineering, Blackwell Publishing. 2-Libey, G., Timmons, M. 1998. Proceedings The Second International Conference on recirculating Aquaculture, Virginia. 3- Kazmierczak, R., Caffey, R. 1996. The Bioeconomics of Recirculating Aquaculture Systems, Louisiana State University Agricultural Center, Bulletin number:854. 4-Shepherd, C. J., Bromage, N.R. 1995. Intensive Fish Farming. Blackwell Science Ltd
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Takım/Grup Çalışması144
Alan Gezisi188
Rapor Hazırlama188
Rapor Sunma111
Seminer166
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma166
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11010
Okuma14798
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)197
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1555 444
ÖÇ25554  4
ÖÇ35533 55
ÖÇ45445 54
ÖÇ555555  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr