Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9104035051998İçsu Balıkları Yetiştiriciliğinde Tesis ve ProjelendirmeSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı iç sularda kültürü yapılan türlerin üretiminde kullanılacak tesislerin projelerinin hazırlanması hakkında bilgi vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet Ali Canyurt
Öğrenme Çıktıları
1Proje çizebilmesi
2Su ürünleri mühendisliğine giriş prosedürünü öğrenebilme
3Projenin resmi kurumlara sunabilmesi
4Pazar araştırması yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Proje yapımına geçmeden önce yapılması gereken çalışmalar, Alan incelenmesi: Su özellikleri ile ilgili konular, Toprak ve suyun konumu ile ilgili konular, Pazar durumu, İşgücü temini, Yemleme sorunları, Üretim tesisinin kurulması: Kapasite, Yoğunluk, Su kullanımı, Havalandırma, Yem hazırlama, Kuluçkahane ve yavru üretimi, Havuzlar ve ağ kafesler, İdari bina ve konut ihtiyacı, Pazarlama çalışmaları, Soğuk hava depolama, Ürün dağıtımı, Atık su sorunu, Su kullanım yerleri, Kanuni izinler, Ekonomik konular: Toplam yatırım giderleri, İşletme dönemi giderleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Pro je yapımına geçmeden önce yapılması gereken çalışmalarPro je yapım prosedürü
2Alan incelenmesiPro je yapım prosedürü
3Su özellikleri ile ilgili konularPro je yapım prosedürü
4Toprak ve suyun konumu ile ilgili konularPro je yapım prosedürü
5Pazar durumu, İşgücü teminiAraz talep verilerinin incelenmesi
6Yemleme sorunlarıAraz talep verilerinin incelenmesi
7Ara Sınav
8Üretim tesisinin kurulması: Kapasite, Yoğunluk, Su kullanımı, Havalandırmaİşletme kapasitesinin hesaplanması
9Yem hazırlama, Kuluçkahane ve yavru üretimiİşletme kapasitesinin hesaplanması
10Havuzlar ve ağ kafesler, İdari bina ve konut ihtiyacıİşletme planlarının çizimi
11Pazarlama çalışmalarıPiyasa araştırması
12Soğuk hava depolama, Ürün dağıtımıSoğuk zincir yöntemlerinin incelenmesi
13Atık su sorunu, Su kullanım yerleri, Kanuni izinlerBürokratik işlemler
14Ekonomik konularPazar arz ve talep incelenmesi
15Toplam yatırım giderleri, İşletme dönemi giderleri İşletme ekonomisi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Projelendirme Tekniği Ders Notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma148112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11414
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11414
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)200
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ15555555
ÖÇ25555555
ÖÇ35555555
ÖÇ45555555
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr