Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9104035071998İç Sularda Kontrollü ÜretimSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
İçsuların tanımı yapılarak fiziko-kimyasal özellikleri ve su canlıların biyolojisine yer verilmiştir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Semra CİRİK
Öğrenme Çıktıları
1Hayvansal organizmaların yetiştirme tekniklerini öğrenmek.
2İçsuların sınıflandırılmasını öğrenmek.
3Bitkisel organizmaların yetiştirme tekniklerini öğrenmek.
4Sulardaki canlı organizmalar ve akuatik yaşama uyumunu öğrenmek.
5Akarsu tipleri ve fiziko-kimyasal özelliklerini öğrenmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Limnoloji, Biyoloji, Su Bitkileri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında içsuların tanımı yapılarak, fiziko kimyasal özellikleri ve su canlılarının biyolojisine yer verilmiştir. Sulak alanlardaki sorunlar özetlenerek kontrollü üretim için içsulardaki verimlilik, kireç kullanımı, gübreleme ve yabancı ot mücadelesi açıklanmıştır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İçsuların sınıflandırılmasıKonu ile ilgili film izleme
2Suyun fiziksel özellikleriTeknik gezi
3Suyun kimyasal özellikleriKonu ile ilgili film izleme
4Göllerde yaşam ve evolüsyonTeknik gezi
5Akarsu tipleri ve fiziko-kimyasal özellikleriTeknik gezi
6Sulardaki canlı organizmalarKonu ile ilgili film izleme
7Canlıların akuatik yaşama uyumuKonu ile ilgili film izleme
8Göl, baraj ve akarsularda ötrofikasyonun kontrolüTeknik gezi
9Arasınav
10Su canlılarının sucul ortamdaki önemi ve çeşitli canlı grupları Konu ile ilgili film izleme
11Sucul ortamlarda yabancı ot sorunları ve mücadele yöntemleriKonu ile ilgili film izleme
12Kireç kullanımı ile sucul ortamlarda üretimin geliştirilmesiTeknik gezi
13Bitkisel organizmaların yetiştirme teknikleriKonu ile ilgili film izleme
14Hayvansal organizmaların yetiştirme teknikleriKonu ile ilgili film izleme
15Dönem projesi sunumuDönem projesi sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Cirik, S., Cirik, Ş. 2008. Limnoloji. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No: 21. Bornova, İzmir. Ryding, S., Rast, W. 1994. Le controle de l'eutrophisation des lac s et des reservoirs. Ed. Masson, Paris.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Proje Hazırlama515
Proje Sunma515
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)216
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ12 211 3
ÖÇ2   2   
ÖÇ33 33 23
ÖÇ4 1     
ÖÇ5       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr