Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9104035121998Akuakültürde KemoterapiSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Akuakültürde ilaç kullanım prensibinin kavranması, ilaç kullanımı ile ilgili yasal düzenlemelerin bilinmesi, anestezikler, antibakteriyel ilaçlar, antiparaziter, hormonlar, ozmoregülatörler ve dezenfektanların etki mekanizmalarının bilinmesi ve bu özellikleri yorumlanarak uygun kemoterapötiği seçebilme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Haşmet ÇAĞIRGAN
Öğrenme Çıktıları
1Balık ilaçlarının farmakokinetiklerini ve kontraendikasyonlarını kavrayabilme
2Balık İlaçlarının endikasyonlarını kavrayabilme
3İlaçlar arasındaki sinejistik, agonistik ve antagonistik etkileri öğrenme
4İlaçlardaki doz ve uygulama yolu-yanıt ilişksini anlayabilme
5Balık ilaçları ile ilgili yasal düzenlemelere uygun tedavi yöntemlerini yorumlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Ders kapsamında farmakoloji biliminin terimleri anlatılacak, uygun ilaç seçimi yapılması için göz önünde bulundurulması gereken faktörler, balıklarda kullanılan antibakteriyel antiparaziter antifungal, dezenfektanlar, hormonlar, anestezikler, ozmoregülatörler ve bunların etki mekanizmaları ve aralarındaki etkileşimler açıklanacaktır
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İlaç tanımı ilaçların kaynakları
2İlaç kullanımı ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler
3İlaçların kullanım yolları
4Balık ilaçlarının güvenilirliği
5İlaç kullanımındaki yasal düzenlemelerin nedenleri ve yorumlanması
6 Su ürünlerinde kullanılan ilaçların karşılaştırılması
7Balıklarda kullanılan anestezikler, etki mekanizması kullanım yolları
8ARASINAV
9Balıklarda kullanılan antibakteriyel ilaçların seçimi Tetrasiklinler, penisilinlerin, farmakokinetikleri, endikasyonları, kotraendikasyonları ve farmakodinamikleri
10Sulfonamidler, Kinolonların farmakokinetikleri, endikasyonları, kotraendikasyonları ve farmakodinamikleri
11Nitrofuranlar kloramfenikol florfenikollerin farmakokinetikleri, endikasyonları, kotraendikasyonları ve farmakodinamikleri
12Haricen kullanılan ilaçlar, Formalin malaşit yeşili kloramin T Bakır sülfat, Benzalkonyum kloridin farmakokinetikleri, endikasyonları, kotraendikasyonları ve farmakodinamikleri
13Ektoparaziter ilaçlar, antelmintikler, antifungal ilaçların farmakokinetikleri, endikasyonları, kotraendikasyonları ve farmakodinamikleri
14Hormonlar ve hormon benzeri etki eden ilaçların farmakokinetikleri, endikasyonları, kotraendikasyonları ve farmakodinamikleri
15Ozmoregülatörler ve dezenfektanların farmakokinetikleri, endikasyonları, kotraendikasyonları ve farmakodinamikleri
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
S. Kaya, İ. Pirinçci, A. Bilgili (2000) Veteriner Uygulamalı Farmakoloji. Medisan Yayınları. Ankara K.M. Treves-Brown (2000) Applied Fish Pharmacology. Kluwer Academic Publisher
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14114
Makale Kritik Etme3515
Bireysel Çalışma122
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma16060
Okuma14798
Performans11010
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)231
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ15544435
ÖÇ24355554
ÖÇ34444435
ÖÇ45435535
ÖÇ55555345
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr