Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9104035312001Avrupa Birliği ve Türkiye'de Su Ürünleri Politikaları ve UygulamalarıSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilere AB ortak balıkçılık politikası ve Türkiye’deki su ürünleri politikasına ilişkin mevzuatlar öğretilerek, öğrencilerin bu politikaları karşılaştırarak Türkiye’nin AB’nin ortak balıkçılık mevzuatına uyumu ile ilgili değerlendirme ve analizler yapabilmelerini sağlamaktır. Ayrıca öğrencilerin su ürünleri sektörünün dünyadaki durumu, ortak balıkçılık politikasının içeriği konularında bilinçlenmesi amaçlanmaktadır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Dilek İŞGÖREN-EMİROĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Avrupa Birliğinin oluşumu, genişlemesi ve organları ile ilgili temel bilgileri öğrenme
2AB-Türkiye ilişkilerini öğrenerek Türkiye’nin AB’ye üyeliği konusunun geleceği hakkında yorum yapabilme
3AB müktesebatını ve ulusal program ile ilgili bilgileri sentezleyerek ileriye dönük değerlendirme yapabilme
4Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye’de su ürünleri sektörü hakkında bilgi sahibi olma, AB ülkeleri ile ticaret yapan Türk işletmelerin karşılaştıkları sorunlar ve geliştirilen çözümler hakkında bilgilenme
5AB ve Türkiye su ürünleri politikaları hakkında bilgilenerek karşılaştırabilme yapabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
AB ortak balıkçılık politikası, Türkiye’deki su ürünleri politikasına ilişkin mevzuatlar, Türkiye’nin AB’nin ortak balıkçılık mevzuatına uyumu ile ilgili değerlendirme ve analizler. Su ürünleri sektörünün dünyadaki durumu, ortak balıkçılık politikasının içeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Avrupa Birliği oluşumu ve kurumları
2Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileriLiteratür Tarama
3Avrupa Birliği Su Ürünleri Politikasının tarihsel değerlendirmesi Literatür Tarama, ödev
4Ortak balıkçılık politikası, Literatür Tarama
5Avrupa Birliği ülkelerinde su ürünleri sektörü Hazırlanan ödevlerden AB üyesi ülkelerin su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinin tanınması
6Arasınav
7Avrupa Birliği ülkelerinde su ürünleri sektörü Hazırlanan ödevlerden AB üyesi ülkelerin su ürünleri avcılık ve işleme tesislerinin tanınması
8Avrupa Birliği ülkelerinde su ürünleri dış ticaret mevzuatıHazırlanan ödevlerden AB üyeliğine aday ülkelerde su ürünleri sektörünün incelenmesi
9Avrupa Birliği ülkelerinde su ürünleri dış ticaret mevzuatıAB ortak balıkçılık mevzuatı açısından Türkiye’nin sorunlarının tartışılması
10Türkiye su ürünleri sektörü AB ülkelerine ihracat yapan su ürünleri işletmelerinin değerlendirilmesi
11Türkiye su ürünleri dış ticaret mevzuatı Dönem projesi sunumu
12Türkiye su ürünleri dış ticaret mevzuatı Dönem projesi sunumu
13AB ve Türkiye su ürünleri sektörünün ve politikalarının karşılaştırılması Dönem projesi sunumu
14Ulusal program ve Avrupa Birliği müktesebatı, ilerleme raporlarında sektörün durumu Türkiye’nin AB’ne üye olması halinde her iki tarafın kazanımları ve dezavantajlarının tartışılması Dönem projesi sunumu
15AB ve Türkiye su ürünleri sektörünün geleceğinin tartışılarak değerlendirilmesi Dönem projesi sunumu
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1)Holden, M., Holden, M., Garrod, D., 1996. The Common Fisheries Policy: origin, evaluation and future . Buckland Foundation book, ISBN: 0852382421, 9780852382424. Fishing News Books. 2)Wise, M.,1984. The common fisheries policy of the European Community. ISBN: 0416323901. Great Britain at the Universty Pres, Cambridge. 3) Anıl, F.,1988. Avrupa Topluluğu ortak balıkçılık politikası ve Türk balıkçılığı, İktisadı̂ Kalkınma Vakfı yayınları . 4)Türk Dış Ticaret Vakfı, 2005. Dış ticaret mevzuatı ve fazlası. ISBN975004780X, 9789750047800. Türk Dış ticaret Vakfı yayınları. 5) Çelikkale, M.S., Okumuş, İ, 1999. Türkiye su ürünleri sektörü ve Avrupa Birliği ile entegrasyonu. ISBN: 9755124047, 9789755124049. İstanbul Ticaret Odası yayınları.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14456
Tartışma515
Soru-Yanıt515
Beyin Fırtınası515
Rapor Hazırlama313
Rapor Sunma30,51,5
Proje Hazırlama11010
Proje Sunma122
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)217,5
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ13   4  
ÖÇ24454544
ÖÇ35554555
ÖÇ45555555
ÖÇ55544554
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr