Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9104035402006Algal Biyomas ve TeknolojileriSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Algal Biyomas ve Teknolojileri, Su Ürünleri Mühendislerine ve Biyologlara alg türleri, izolasyonu, yetiştiriciliği, alglerin sahip oldukları kimyasallar ve endüstride kullanımları ile ilgili bilgilerin öğretildiği bir derstir. Ders süresince öğrenciler, mikro ve makro algler hakkında genel bilgileri, alglerin temel biyolojik özelliklerini, alglerden biyomas elde edilmesi. Algal biyomasın sahip olduğu özellikler, sanayide, tıpta, kozmetikte ve akuakültürde algin ve biyomasın kullanıldığı alanlar öğretilir. Bu ders sayesinde öğrenciye algler ve biyomasının canlı yem olarak nasıl kullanılacağı, tür izolasyonu, çoğaltılması ve yoğun üretimi, alg kültüründe nelere dikkat etmesi gerektiği ve karşılaşılan problemleri çözme yetisi kazandırılır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Edis KORU
Öğrenme Çıktıları
1Akuakültürde alglerin kullanımı ve besin değerleri
2Alglerin biyoteknolojik özellikleri
3Ticari alg uygulamaları
4Alg kültürü ve biyomas çalışmalarının tarihsel incelemesi
5Geleneksel alg izolasyon teknikleri
6Sterilizasyon ve teknikleri
7Alg kültür ortamları
8Mikro ve makro alglerin izolasyonu ve saflaştırılması teknikleri
9Alglerin biyolojik özellikleri
10Alg kültürlerinde hücre sayma ve büyüme oranlarının tespiti.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Algal biyomas nedir? Algal biyomasın elde edilmesinde kullanılan teknikler. Biyomasın kimyasal özellikleri. Kullanıldığı endüstriyel alanlar. Alglerin ve biyomasın Su ürünleri Yetiştiriciliğinde kullanımı. Algler ile ilgili bilimsel çalışmaların tarihsel gelişimi, Alglerin temel biyolojik özellikleri, izolasyon teknikleri, aalglerin ticari değeri, alg üretiminde kullanılan yöntemler, Türkiye’de ve Dünya’da alg endüstrisi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Alg kültürü ve biyomas çalışmalarının tarihsel incelemesiAlg kültürü çalışmalarının sunumu ve yayın incelemesi
1Alglerin biyolojik özellikleriMikroskopta alg türlerinin incelenmesi
2Alg kültür ortamlarıAlg türlerinin yetiştiriciliğinde kullanılan besi ortamlarının hazırlanması
3Sterilizasyon ve teknikleriSterilizasyon yöntemlerinin gösterilmesi
4Mikro ve makro alglerin izolasyonu ve saflaştırılması teknikleriMikroskoik çalışma ve izolasyon yapılması
5Alg kültürlerinde hücre sayımı ve büyümenin ölçülmesiAlg kültürü yapılmış ortamdan numune alıp büyümenin hesaplanması
6Ara sınav
7Alglerin biyoteknolojik potansiyelinin incelenmesiAlg ürünlerinin tanıtımı ve açıklanması Makale kritik etme
8 Ticari alg uygulamalarıEndüstriyel amaçlı alg kültür faaliyetlerinin gösterilmesi
9Akuakültürde alglerin kullanımı ve besin değerleri Akuakültürde kullanılan alglerin açıklanmasıMikroskop da alg türlerinin incelenmesi
10Alan gezisi ve çalışmasıAlg işletmesini ziyaret ve uygulama
11Dünyada ve Türkiye'de alg sektörüAlg sektörünün tanıtılması ve diğer sektörlerle ilişkisi
12Beyin fırtınasıSoru-cevap
13Proje sunumuÖğrenci Sunumu Soru-cevap
14Proje sunumuÖğrenci Sunumu Soru-cevap
15Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Aharon Oren, 2005. A hundred years of Dunaliella research: 1905–2005, Saline Systems 2005, 1:2 doi:10.1186/1746-1448-1-2. Eirik O. Duerr, Augustin Molnar, and Vernon Sato, 1998. Cultured microalgae as aquaculture feeds, Journal of Marine Biotechnol, 7:65–70. FAO, 2003. A guide to the seaweed industry, ISBN 92-5-104958-0, Rome. Laura Barsanti and Paolo Gualtieri, 2006. Algae Anatomy, Biochemistry and Biotechnology, CRC Press Taylor & Francis Group 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300 Boca Raton, FL 33487-2742. M.E. Greshwin and Amha Belay, 2008. Spirulina in Human Nutrition and Health, CRC Press Taylor & Francis Group 6000 Broken Sound Parkway NW, Suite 300 Boca Raton, FL 33487-2742. p.328. Niels T. Eriksen, 2008. The technology of microalgal culturing, Biotechnol Lett., 30:1525–1536. P. Z. Margalith, 1999. Production of ketocarotenoids by microalgae, ApplMicrobiol Biotechnol, 51: 431-438. Pauline Spolaore, Claire Joannis-Cassan, Elie Duran, and Arsène Isambert, 2006. Commercial Applications of Microalgae, Journol of Biosicience and Bioengineering Vol. 101, No. 2, 87–96. Robert A. Andersen, 2005. Algal Culturing Techniques, ISBN: 0-12-088426-7, Elsevier Inc., p.589. R. Raja, S. Hemaiswarya, N. Ashok Kumar, S. Sridhar, R. Rengasamy, 2008. A Perspective on the Biotechnological Potential of Microalgae, Critical Reviews in Microbiology, 34:77–88. Robert Edward Lee, 2008. Phycology, Cambridge University Press, Published in the United States of America by Cambridge University Press, New York, ISBN-13 978-0-511-38669-5, p.561. Yuan-Kun Lee, 2001. Microalgal mass culture systems and methods: Their limitation and potential, Journal of Applied Phycology, 13: 307–315.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım12224
Uygulama/Pratik7214
Laboratuvar5210
Tartışma428
Soru-Yanıt414
Alan Gezisi122
Alan Çalışması122
Beyin Fırtınası111
Proje Sunma248
Makale Kritik Etme111
Bireysel Çalışma149126
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)240
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ14444443
ÖÇ24444444
ÖÇ34334444
ÖÇ44543444
ÖÇ54344443
ÖÇ64434434
ÖÇ75444444
ÖÇ85443444
ÖÇ95444444
ÖÇ10       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr