Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9104035422007Derisi Dikenliler ve Yetiştirme TeknikleriSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dünya ve Türkiye sularında bulunan ve ekonomik değeri olan Derisi dikenliler türlerinin tanıtımı, biyo-ekolojik özellikleri, kültür sistem ve yöntemleri hakkında bilgiler verilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Aynur LÖK
Öğrenme Çıktıları
1Echinoderm türlerinin temel biyolojik özelliklerini anlama
2Echinoderm türlerinin üretim yöntem ve tekniklerini kavrayabilme
3Problemleri çözebilme, bilgi ve teknolojiyi kullanabilme
4Konusunda ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip edebilme
5Echinoderm kültürünün tarihçesi
6Üretim yöntemlerini ve sistemlerini tasarlayabilme ve geliştirebilme
7 Echinoderm türlerini tanıma ve tanımlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında ekonomik değeri olan Echinoderm türleri tanıtılacak, biyo-ekolojik özellikleri anlatılacak, yumurta alma, yavru yetiştirme yöntem ve teknolojileri, larva ve yavru besleme teknikleri ve kullanılan yemler, üretimde kullanılan ekipman ile su kalite kriterleri detaylı bir şekilde verilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Derisidikenlilere giriş, tarihçesi ve kültürünün önemiEchinoderm türlerinin ayırt edici özelliklerini tanıma
2Derisidikenlilerin genel özellikleriVideo
3Deniz kestanesi türlerinin temel biyolojik özellikleri: taksonomi, anatomi ve yaşam döngüsüDeniz kestanesi türlerinde dış ve iç anatomi
4Deniz kestanelerinde kuluçkahane üretimiYumurtlama ve larva kültürü
5Yavru kültür metodlarıÇevresel parametreler
6Yemler ve beslemeMikroalg ve makroalg hazırlığı
7ArasınavOdev
8Deniz kestanelerinin hasatı, predatörleri ve pazarlanmasıProje sunumu
9Deniz hıyarlarının genel özellikleriMorfoloji ve anatomi
10Deniz hıyarlarında kültür teknikleriYumurtlama ve yumurta püskülleri
11Deniz hıyarlarında anaç yönetimiSu Kalitesi
12Larva ve yavru beslemeYem hazırlama ve besleme
13Hasat ve pazarlamaKültür ve hasat ekipmanları
14Diğer derisidikenli türleri biyolojisi ve ekolojisiTürlerin tanıtımı
15Kültür teknikleriTürlerin tanıtımı
16FinalProje sunumu
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Michel Jangoux, John M. Lawrence, 1982. Echinoderm Nutrition. CRC Pres, 700 p. Heinke Schultz, 2006. Sea Urchins I, a guide to worldwide shallow water species. Heinke & Peter Schultz Partner Scientific Publications, 476 p. Heinke Schultz, 2009. Sea Urchins II, worldwide irregular deep water species. Heinke & Peter Schultz Partner Scientific Publications, 849 p. John M. Lawrence, 2007. Edible sea urchins: biology and ecology. Elsevier, Netherlands, 525 p.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Takım/Grup Çalışması11818
Proje Hazırlama23060
Proje Sunma22550
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Ev Ödevi12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)251
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ15544344
ÖÇ24354554
ÖÇ34543545
ÖÇ44355443
ÖÇ55434445
ÖÇ65445344
ÖÇ7       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr