Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9104035472006Yetiştiricilikte Markalama ve Etiketleme YöntemleriSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilere su ürünleri yetiştiriciliği çalışmalarında kullanabilecekleri, bireysel ve populasyon markalama ve etiketleme yöntemlerinin öğretilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Kutsal GAMSIZ
Öğrenme Çıktıları
1Su ürünlerinde kullanılan markalama ve etiketleme yöntemlerini kullanabilme
2Türlere ve çalışmaya uygun markalama ve etiketleme yöntemlerini tespit edebilme
3Seçilen markalama tekniğinin uygulanması için gereken araç ve işlemleri programlayabilme
4Seçilen teknikle yapılan çalışmanın sonuçlarını markalama açısından değerlendirebilme
5Seçilen markalama tekniğini kullanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dersin içeriğinde, öğrencilere markalama ve etiketleme yöntemleri anlatılarak, bu yöntemlerin avantaj ve dezavantajları belirtilecek, yapılacak çalışmanın amaç ve sonuçlarına hizmet edecek uygun yöntemin nasıl seçileceği öğretilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Markalama ve etiketleme nedir, su ürünlerinde niçin markalama ve etiketlemeye ihtiyaç duyarız.
2Genel olarak markalama ve etiketleme çeşitleri
3Harici Etiketler ve Markalar
4Harici Etiketler ve Markalar
5Harici Etiketler ve Markalar
6Harici Etiketler ve Markalar
7Sınav
8Dahili Etiketler ve Markalar
9Dahili Etiketler ve Markalar
10Dahili Etiketler ve Markalar
11Dahili Etiketler ve Markalar
12Bilimsel çalışmalarda kullanılabilecek yem markalama yöntemleri
13Bilimsel çalışmalarda kullanılabilecek yem markalama yöntemleri
14Türlere Uygun Marka ve Etiket Seçiminde dikkat edilecek konular
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Rapor Hazırlama13030
Rapor Sunma111
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)207
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1     4 
ÖÇ2     4 
ÖÇ3  4    
ÖÇ4    4  
ÖÇ5    5  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr