Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105045181998Radyoanalitik Kimya IISeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; radyoanalitik yöntemlerin temelini ve üstünlüklerini, başlıca radyoanalitik yöntemleri tanımaları ve uygulamalarını kavrayabilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.Meral ERAL,Prof.Dr.Şule AYTAŞ
Öğrenme Çıktıları
1Radyoanalitik yöntemlerin temelini ve üstünlüklerini kavrayabilme.
2Radyasyondan korunma konusunda gerekli kuralları kavrayarak uygulayabilme.
3Radyoanalitik yöntemlere uygun dedeksiyon sistemini seçebilme ve kullanabilme.
4Radyoanalitik yöntemleri diğer uygulama alanlarında kullanabilme.
5Radyoanalitik yöntemleri laboratuarda uygulayabilme.
6Nükleer bilimlere ilişkin temel kavramları anlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sıcak atomlar kimyası ve uygulamaları, iyon değiştirme ve uygulamaları, solvent ekstraksiyonu ve uygulamaları, diğer konsantre etme yöntemleri, aktivasyon analizi ve uygulamaları, izotopik seyreltme ile analiz, kimyasal uygulamalarda izleyiciler, etiketli reaktifler, X-ışınları fluoresans spektroskopisi, radyometrik titrasyonlar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sıcak atomlar kimyasıLab.
2Sıcak atomlar kimyasının uygulamalarıDeney raporu hazırlama
3İyon değiştirme ve uygulamalarıLab.
4Solvent ekstraksiyonu ve uygulamalarıDeney raporu hazırlama
5Ara sınavLab.
6Diğer konsantre etme yöntemleriDeney raporu hazırlama
7Aktivasyon analizi ve uygulamalarıLab.
8İzotopik seyreltme ile analizDeney raporu hazırlama
9Kimyasal uygulamalarda izleyicilerLab.
10Ara sınavDeney raporu hazırlama
11Etiketli reaktiflerLab.
12X-ışını fluoresans spektroskopisiDeney raporu hazırlama
13Radyometrik titrasyonlarLab.
14Öğrenci ödevleri ve sunumlarıDeney raporu hazırlama
15Öğrenci ödevleri ve sunumlarıLab.
16Final sınavıDeney raporu hazırlama
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Willard H. H., Merritt L. L. Jr., Dean J. A., Setle F. A. Jr., Instrumental Methods of Analysis, Wadsworth Publishing Company, U.S.A., Seventh Edition, 1988. 2.Ewing G. W., Instrumental Methods of Chemical Analysis, 5th Edition, McGraw-Hill Book Company, 1987 3.Rodrigues A. ER., Ion Exchange: Science and Technology, Martinus Nijhoff Publishers, Netherlands, 1986. 4.Ritcey G. M., Ashbrook A. W., Solvent Extraction Part І-ІІ, Elsevier, Netherlands, 1984. 5.Tominaga T., Tachicawa E., Modern Hot-Atom Chemistry and Its Applications, Spinger-Verlag Berlin Heidelberg New York 1981.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav224
Final Sınavı122
Derse Katılım12224
Rapor Hazırlama8972
Proje Hazırlama22244
Proje Sunma224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma22040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)225
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1          5
ÖÇ2         5 
ÖÇ3  55    555
ÖÇ4  5525555  
ÖÇ5  55534545 
ÖÇ6  5555555  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr