Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201165392015Studies in Victorian FictionSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Bu yüksek lisans dersinin amacı öğrencilere on dokuzuncu yüzyıl Viktorya Dönemi Kurmacasını Charlotte Brontë, Emily Brontë, Charles Dickens, Thomas Hardy, Elizabeth Gaskell, George Eliot, George Gissing, ve Oscar Wilde gibi dönemin önde gelen yazarlarının yapıtlarından örneklerle tanıtmaktır. Bu ders kapsamında, öğrenciler Viktorya Döneminin sosyo-kültürel, ideolojik, entelektüel ve yazınsal özellikleri ile ilgili farkındalık geliştirecek ve seçilen örnek metinleri farklı eleştirel yaklaşımlar ışığında tartışacaklardır. Söz konusu dönemin yapıtları aynı zamanda öğrencilere ilgili yazarlara yönelik değişen tepkileri tanıtmak amacıyla bazı eleştirel ve kuramsal metinlerle desteklenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Rezzan Silkü
Öğrenme Çıktıları
1Öğrencilerin on dokuzuncu yüzyıl İngilteresi ve Viktorya Dönemi Kurmacası ile ilgili ileri seviyede bilgiye sahip olabilmeleri.
2Analitik düşünme yetisine sahip olabilmeleri ve seçilen edebi ve kültürel metinleri çeşitli eleştirel perspektiflerden tartışabilmeleri.
3Viktorya Dönemi Kurmacasından seçilen çeşitli metinlerin çözümlemesinde karşılaştırmalı ve disiplinler arası yaklaşımları kullanabilmeleri.
4Viktorya Dönemi Kurmacası ile ilgili herhangi bir konuda araştırma ve sözlü sunum yapabilmeleri ve akademik ödevler hazırlayabilmeleri.
5Viktorya Dönemi Kurmacası ile ilgili tez yazımında farklı araştırma yöntemlerini etkin bir şekilde kullanabilmeleri.
6Viktorya Dönemi toplumundaki kültür, ırk, toplumsal cinsiyet ve sınıf farklılıklarına yönelik farkındalık geliştirmeleri.
7Bilgi ve yetileri etik ve mesleki bir sorumlulukla kullanabilmeleri ve bağımsız davranabilmeleri.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Viktorya Dönemi’nde toplumsal dönüşüm, Söz konusu dönemin sosyo-kültürel, ideolojik entelektüel ve yazınsal özellikleri, Toplumsal sınıf ve cinsiyet, Endüstrileşme ve kadın sorunsalı, Toplumsal gerçekçilik karşısında estetisizm, dönemin baş yapıtlarından okumalar, yazın eleştirisi ve söz konusu eleştirinin edebi metinlerde yansımaları, tartışma, sunum ve araştırma ödevi hazırlama.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı ve içeriğiDersin tanıtımı ve içeriği
2Viktorya Dönemi: Tarihe odaklanma Aydınlanma ve sosyal dönüşüm Okuma (Hamilton, “The Enlightment” Formations, sf. 18-58) (Anderson ve Zinsser, “Women” Formations, sf. 59-62))
3Viktorya Dönemi: : Sosyal ve Ekonomik arka planOkuma (Carlyle, “from Past,” Oxford Anth. of Eng. Lit. Vol.II. sf. 838-857) (Clark, “Capitalism” Formations, sf. 212-215)
4Viktorya Dönemi: Sosyal ve Entelektüel arka planOkuma (Silkü, “Intellectual” Industrialization, sf. 19-30) (Ehrenreich ve English, “The Woman,” Formations, sf. 215-220) (Thompson, E.P. “The Making, Formations, sf. 225-228)
5Viktorya Dönemi: Edebiyata odaklanmaOkuma (David, “The Victorian”, The Victorian, sf. 17-36) (Schor, “Fiction,” A Companion, sf. 323-338) Rapor hazırlama I
6Toplumsal Sınıf ve Viktorya Dönemi RomanıOkuma (Brontë, Wuthering Heights, 1. ve 34. bölümler arası) (Eaglaton, “Myths of,” Myths, sf. 118-129)
7Viktorya Dönemi kurmacasında kadın temsilleriOkuma (Brontë, Jane Eyre, 1. ve 38. bölümler arası) Wilkes, “Remaking,” Women and, sf. 35-54)
8Makale yazma (Vize)Araştırma ödevleri üzerine tartışma
9Toplumsal gerçekçilik ve Viktorya Dönemi RomanıOkuma (Dickens, Great Expectations, 1. ve 59. bölümler arası) (Hagan, “The poor Labyrinth”, sf. 169-178) (Reed, John R., Dickens and, sf. 270-288)
10Endüstrileşme ve Viktorya Dönemi RomanıOkuma (Gaskell, North and South, (I. ve II. ciltler) (Childers, “Industrial,” The Victorian, sf. 77-96) (Uglow, sf. 366-386) Rapor hazırlama II
11Sapkınlık ve Viktorya Dönemi RomanıOkuma (Gaskell, Ruth, 1. ve 36. bölümler arası) Morgan, sf. 43-51)
12Kadın Sorunsalı ve Viktorya Dönemi RomanıOkuma (Eliot, The Mill on the Floss, 1. ve 7. Kitaplar) Nestor, “’A Widening’” George Eliot, sf. 55-72
13Düşük kadınlar ve Viktorya Dönemi Romanı: Erkek egemen yasalar doğa ile çelişkideOkuma (Hardy, Tess of the D’Urbervilles, 1. ve 7. fazlar) (Gordon, “Origins,” Thomas Hardy, sf. 115-135)
14Estetisizm ve Viktorya Dönemi RomanıOkuma (Wilde, The Picture of Dorian Gray, 1. ve 20. bölümler arası) (Baker, Jr., sf.349-355)
15Modern Kadın ve Viktorya Dönemi RomanıGissing, The Odd Women, 1. ve 31. bölümler arası) (Beaumont, “The New” The New Woman, sf. 212-223) Rapor hazırlama III
16Makale yazma (Final)Araştırma ödevleri üzerine tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Temel Kaynaklar: Brontë, Charlotte. Jane Eyre. (Hertfordshire: Wordsworth Ed. Ltd.), 1992. Brontë, Emily. Wuthering Heights, (New York: W.W. Norton and Comp.), 1990. Dickens, Charles. Great Expectations, (Middlesex: Penguin), 1983. Eliot, George. The Mill on the Floss. (London: Penguin), 2003. Gaskell, Elizabeth. North and South. (Oxford: Oxford UP.), 1988. ___________. Ruth. (London: Everyman), 2001. Gissing, George. The Odd Women. (London: Penguin), 1993. Hardy, Thomas. Tess of the D’Urbervilles, (Harmondsworth, Middlesex: Penguin), 1978. Wilde, Oscar. The Picture of Dorian Gray, (London: Penguin Books), 1994. Yardımcı Kaynaklar: Beaumont, Matthew. “The New Woman in Nowhere: Feminism and Utopianism at the Fin de Siècle,” The New Woman in Fiction and in Fact: Fin de Siècle Feminisms. Ed. Richardson, Angelique and Chris Willis. (Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave), 2002. Baker, Jr., Houston A. “A Tragedy of the Artist: The Picture of Dorian Gray” Nineteenth-Century Fiction, Vol. 24, No. 3 (Dec., 1969), 349-355 http://www.jstor.org/stable/2932864. 17.03.2006 David, Deirdre (ed.). The Cambridge Companion to the Victorian Novel, (Cambridge: Cambridge University Press), 2001. Eaglaton, Terry. “Myths of Power in Wuthering Heights” in The Wuthering Heights: Contemporary Critical Essays, Ed. Patsy Stoneman, (Houndmills: Macmillan: New Casebooks), 1993. pp. 118-130. Gordon, Jan B. “Origins, History, and the Reconstitution of Family: Tess’s Journey” Thomas Hardy. Ed. Harold Bloom. (New York: Chelsea House Publishers), 1987. Hagan, Jr. John H. “The Poor Labyrinth: The Theme of Social Injustice in Dickens’s Great Expectations” Nineteenth_Century Fiction, Vol. 9, No. 3 (Dec.,1954), pp. 169-178. http://www.jstor.org/stable/3044305 03.02.2009 Hall, Stuart and Bram Gieben. Formations of Modernity, (Cambridge: Polity Press), 1992. Kermode, Frank; John Hollander (eds.). The Oxford Anthology of English Literature, Vol. II, (New York: Oxford University Press), 1973. Marshall, Gail. Victorian Fiction: Contexts, (Oxford: Arnold), 2002. Morgan, Susan. “Gaskell’s Heroines and the Power of Time” Pacific Coast Philology, Vol. 18, No. ½. (Nov., 1983), pp. 43-51. http://www.jstor.org/stable/1316640. 11.04.2006 Nestor, Pauline. George Eliot: Critical Issues. (Houndmills: Palgrave), 2002. Shattock, Joanne (ed.). Women and Literature in Britain: 1800-1900.(Cambridge: Cambridge UP), 2001. Reed, John R. Dickens and Thackeray: Punishment and Forgiveness. (Ohio: Ohio UP), 1995. Tucker, Herbert (ed.). A Companion to Victorian Literature and Culture, (Oxford:Blackwell), 1999. Uglow, Jenny. Elizabeth Gaskell: A Habit of Stories. (London: Faber and Faber),1999.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama3515
Rapor Sunma199
Makale Yazma22040
Bireysel Çalışma3515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma22346
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12727
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)236
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
ÖÇ6           
ÖÇ7           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr