Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201165572015Romanticism in Western Literature ISeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
İngilizce
Dersin Amacı
Batı Edebiyatı tarihinde Romantik dönemi hazırlayan sosyal, kültürel ve politik olayların ele alınması ve Romantizm akiminin çağdaş edebiyattaki görüntülerinin karşılaştırmalı bir yöntemle incelenmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Y. Doç. Dr. Funda Civelekoğlu
Öğrenme Çıktıları
1Romantik dönemi edebiyat tarihi içerisinde konumlandırabilme.
2Romantik dönemi hazırlayan etkenleri anlayabilme.
3Romantizm akımının etkili olduğu dönemleri ele alırken sebep sonuç ilişkisi kurabilme.
4Romantizmin edebiyat tarihindeki önemini ayırt edebilme.
5Batı edebiyatında farklı milletlerin edebiyatlarında romantizmin kendini ne şekilde gösterdiğini anlayabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Batı edebiyatında aydınlanma dönemi, romantik dönem ve çağdaş edebiyattaki yansımaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Edebiyat tarihinin tüm dönemlerine genel bir bakış
2Aydınlanma dönemi: İngiltere
3Aydınlanma dönemi: Kıta Avrupası
4Aydınlanma dönemi: Amerika
5Romantik dönem
6Romantik dönem
7Romantik dönem
8Metin analizi
9Vize sınavı
10Metin analizi
11Metin analizi
12Metin analizi
13Metin analizi
14Genel değerlendirme
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Seminer122
Makale Yazma12424
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma21020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma51575
Okuma14684
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)237
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ1           
ÖÇ2           
ÖÇ3           
ÖÇ4           
ÖÇ5           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr