Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205015572014Türk-İslam Medeniyeti Tarihi- ISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin Türklerin İslam medeniyetine dahil olarak Türk-İslam medeniyetinin üreticisi olma süreçlerini değerlendirmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Cüneyt KANAT
Öğrenme Çıktıları
1İslam medeniyetinin ortaya çıkış sürecini özetleyebilme PÇ: 1, 6, 7, 9
2Türklerin İslam medeniyeti dairesine girişlerini analiz edebilme PÇ: 1, 3, 6, 7, 8
3Türk-İslam medeniyetinin oluşum sürecini değerlendirebilme PÇ: 1, 3, 4, 7, 8
4Türk-İslam medeniyetinin dünya medeniyetine katkısını değerlendirebilme PÇ: 3, 4, 6, 7, 8
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Türklerin İslam medeniyetine dahil olarak Türk-İslam medeniyetinin üreticisi olma süreçleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Türk-İslam medeniyetinin mahiyetiTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
2İlk Türk İslam devletlerine genel bir bakışTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
3Tolunoğulları devleti, teşkilat ve müesseseleriTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
4Tolunoğulları devletinin İslam medeniyetine katkısıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
5İhşidiler devleti, teşkilat ve müesseseleriTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
6İhşidiler devletinin İslam medeniyetine katkısıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
7Karahanlılar devleti, teşkilat ve müesseseleriTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
8Karahanlılar devletinin İslam medeniyetine katkısıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
9Vize sınavıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
10Gazneliler devleti, teşkilat ve müesseseleriTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
11Gazneliler devletinin İslam medeniyetine katkısıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
12İlk Türk-İslam devletlerinde din anlayışıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
13İlk Türk-İslam devletlerinde medreselerTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
14İlk Türk-İslam devletlerinde tarikatlar ve dervişlerTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
15İlk Türk-İslam devletleri ve Türk-İslam medeniyetinin genel bir çerçevesiTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
16Final sınavıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü 2. Zeki Velidi Togan, Umumi Türk Tarihine Giriş 3. Bahaeddin Ögel, Türk Kültür Tarihi 4. Erdoğan Merçil, Müslüman Türk Devletleri Tarihi 5. V. Barthold, İslam Medeniyeti Tarihi 6. Yılmaz Özakpınar, İslam Medeniyeti ve Türk Kültürü
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Tartışma14228
Makale Yazma14228
Bireysel Çalışma14228
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11111
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11212
Okuma14570
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)183
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ15    55 5    
ÖÇ25 5  555     
ÖÇ35 55  55     
ÖÇ4  55 555     
ÖÇ5             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr