Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205015602015Altın Orda Devleti ve Bakiyesi Hanlıklar Dönemi Tarihi - IISeçmeli124
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Altın Orda Devleti’nin bakiyeleri olarak ortaya çıkan Kırım, Kazan, Astrahan, Sibir ve Nogay Hanlıkları Tarihinin Anlaşılmasını Sağlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Muhammet ŞEN
Öğrenme Çıktıları
1Altın Orda Devleti’nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan Hanlıkların tarihine ilişkin temel bilgilere sahip olan mezunlar, bu bilgileri başka insanlara da öğretebilirler.
2Altın Orda Devleti’nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan Hanlıkların Türk tarihi içerisindeki yerini konumlandırabilen mezunlar, karşılaştıkları siyasi, sosyal ve ekonomik problemleri araştırıp, tanımlayabilir ve anlatabilirler.
3Altın Orda Devleti bakiyesi Hanlıklarla Osmanlı Türklüğü arasında ortaya çıkan ortak tarihin günümüzde nasıl bir bilincin konusu olabileceğini sorgular.
4
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Altın Orda Devleti ve Bakiyesi Hanlıklar Dönemi Tarihi II adı altında vermeyi planladığımız bu dersle Altın Orda Devleti sonrası ortaya çıkan Kazan, Nogay, Sibir, Kasım Hanlıkları tarihinin detaylı bir biçimde ele alınması amaçlanmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kazan Hanlığı’nın KuruluşuTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
2Kazan Hanlığı’nın Yükselme Dönemi 1438-1445Teorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
3Kazan Hanlığı’nın Duraklama Dönemi 1445-1484Teorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
4Kazan Hanlığının Komşu Kırım, Astrahan, Sibir, Nogay Hanlıklarıyla İlişkileriTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
5Kazan Hanlığı’nda Rus Hâkimiyet DönemiTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
6Kazan Hanlığı’nın Rusya Tarafından İşgali ve Bunun SonuçlarıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
7Kasım Hanlığı’nın Ortaya ÇıkışıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
8Kasım Hanlığı’nın YıkılışıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
9Vize sınavı Teorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
10Nogay HanlığıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
11Altın Orda Devleti’ne Bağlı Yarı Bağımsız Dönem 1392-1427Teorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
12Altın Orda Sonrası Tam Bağımsız Dönem 1427-1558Teorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
13Nogay Ordası’nın YıkılışıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
14Sibir Hanlığının Ortaya ÇıkışıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
15Sibir Hanlığı’nın YıkılışıTeorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
16Final sınavı Teorik ders, okuma, anlatım ve tartışma
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
H. Atlasî Kazan Hanlığı, Kazan 1913. H. Atlasî, Süyün Bike, Kazan 1912. A.N. Kurat, Kazan Hanlığı, DTCFD XII, Ankara 1954. M. Hudyakov, Oçerki Po İstorii Kazanskago Hanstva Kazan 1923. N.N., Rrsov, Proşloye Tatarii ,Kazan 1926. K. F. Fuks, Kratkaya İstoriya Goroda Kazani, Kazan, 1817.R. Rahmeti Arat, “Astırhan Hanlığı”, TDEK, C.1, 2. Baskı, TKAE Yay. Ankara, 1992. V.V. Velyaminov Zernov, İzsledovanie O Kasimovskih Tsaryah i Tsareviçah, Ç.1, Peterburg 1863, V. İlya Zaytsev, “Astrahan Hanlığı”, Çev. Zuharmukhamed Zardukhan, Türkler, C. 8, Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002. İlya Zaytsev, Astrahanskoe Hanstvo, 2. İzdanie, İspravlennoe, “Vostoçnaya Literatura” RAN, Moskva 2006. B Spuler, “Astrakhan”, The Encyclopaedia of Islam, Vol. 1, Leiden 1986. İ. R. Tagirov, İstoriya Natsionalnoy Gosudarstvennosti Tatarskogo Naroda i Tatarstana, Tatarskoe Knijnoe İzd., Kazan 2000. P. L. Karabusçenko, Astrahanskoe Tsarstvo, İzdateskiy Dom “Astrahanskiy Universitet”,Astrahan, 2009, A. Kurat, Türkiye ve İdil Boyu (1569 Astrahan Seferi, Ten-İdil Kanalı ve XVI-XVII. Yüzyıl Osmanlı-Rus Münasebetleri), DTCF Yay., Ankara 1966. H.H. HOWORTH, History of the Mongols From the 9th to the 19th Century Part II:The So-Called Tartars of Russia and Central Asia, London 1880. Serkan Acar, Kâsım Hanlığı (1445-1681), IQ Yay., İstanbul 2008. Mehet Alpargu, Nogaylar, İstanbul 2007. Battal Tayymas-, Abdulla Rizaeddin Fahreddin, Altın Ordu ve Kazan Hanları, Çev. İlyas Kamalov, İstanbul, 2003, H. İnalcık, “Osmanlı-Rus Rekabetinin Mensei ve Don-Volga Kanalı Tesebbüsü (1569)”,Belleten, XII/46, (Ankara 1948)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11616
Final Sınavı12020
Derse Katılım14342
Seminer14228
Okuma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)120
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
ÖÇ154           
ÖÇ2   4  5    5 
ÖÇ3        5    
ÖÇ4             
ÖÇ5             
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr