Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205045022003Anadolu'daki Türk ve Hıristiyan Mimarisinde Orta Asya'dan Gelen Etkiler IISeçmeli125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere Orta Asya çizgisinde gelişen Anadolu Türk Mimarisini tanıtıp değerlendirmek, onun kimliğini belirleyen Orta Asya kaynaklı unsurları tespit etmek ve ayrıca farklı kültürlerle olan karşılıklı etkileşiminin analizini yapmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Rüçhan BUBUR
Öğrenme Çıktıları
1Anadolu Türk mimarisinin ortaya çıkış ve gelişme sürecini öğrenme
2Anadolu Türk mimarisinde yerel ve Orta Asya’dan taşınan unsurları belirleyebilme
3Anadolu mimari süslemesinde gelenek ve değişimi kavrayabilme
4Anadolu Türk sanatının oluşumunda kültürel ilişkilerin rolünü öğrenme
5Türk sanatı kimliğini özgün kılan temel karakteristikleri tespit edebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Orta Asya Türk kültür ve sanat çevrelerinin Anadolu Türk mimarisinin oluşum ve gelişim sürecinde etki alanlarını tespit etme dersin temel içeriğini oluşturmaktadır. Sanatta karşılıklı ticari-kültür, savaşlar vb. ilişkilerin bir sonucu olarak ortaya çıkan etkileşim unsurlarının Anadolu Türk mimarisindeki yansımaları dersim kapsamındadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Anadolu’da ilk devir Türk mimarisiAnlatım
2İlk devir Türk mimarisinin oluşmasında Asyalı unsurlar ile Anadolu’nun tarihi ve coğrafi mirasıAnlatım
3Anadolu’da ilk Türk beylikleri mimarisinde kültür çevre ve etkileşimiAnlatım
4Anadolu’da gezgin ve yerli sanatkarlar Sunumlu Anlatım
5Anadolu Türk mimarisinde malzeme ve teknikteki gelenek ve değişim Sunumlu Anlatım
6Anadolu Selçuklu mimarisinin geç oluşmasındaki etkenler Sunumlu Anlatım
7Anadolu Selçuklu mimarisinde yapı tipleri ve Orta Asya’dan taşınan unsularSunumlu Anlatım
8Ara Sınav
9Anadolu Selçuklu mimarisinde mekan arayışı ve kubbeSunumlu Anlatım
10Anadolu Selçuklu mimarisinde süsleme ve ikongrafik hafızaSunumlu Anlatım
11Beylikler Devri mimarisinde yeni denemeler ve Orta Asya kökenli unsurlarSunumlu Anlatım
12Osmanlı mimarisinin ilk dönemi ve Ankara Savaşı sonrasında Osmanlı mimari eserlerinde Orta Asya kaynaklı yeniliklerSunumlu Anlatım
13Osmanlı mimarisinde merkezi mekan ve kubbe denemelerinin kökenleri ile Batıda merkezi mekan anlayışı arasında mukayeseSunumlu Anlatım
14Klasik dönem Osmanlı mimarisinde Anadolulu unsurlar ve Orta Asya izleriSunumlu Anlatım
15Osmanlı mimari süslemesinde Orta Asya kaynaklı motiflerSunumlu Anlatım
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AKIN, Günkut; Asya Merkezi Mekan Geleneği, Ankara 1990. ASLANAPA, Oktay; Türk Sanatı, İstanbul 1993. ASLANAPA, Oktay; Osmanlı Mimarisi, İstanbul, 2004. CEZAR, Mustafa; Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977. ESİN, Emel; “Türk Minaresinin Orta Asya’daki Öncüleri Hakkında”, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi (Gabriel Özel Sayısı), S.9, Ankara 1978, s.105-150. EYİCE, Semavi; Son Dveri Bizans Mimarisi İstanbul’da Plailogoslar Devri Anıtları, İstanbul 1980. EYİCE, Semavi; Bizans Sanatı, Görsel Anadolu Uygarlıkları Ansiklopedisi, III, İstanbul 1982. GABRIEL, Albert; Voyeges Archeologiques dans la Turquie Oriantales, Stamboul, Paris 1940. GODARD, A.; “Horasan” Athâr-e Iran, IV, 1936. GRABER, Oleg; “The earliest Islamic commemorative structures”, Ars Oriantalis, II, 1957. GRABER, Oleg- HILL, Derek; Islamic Architecture and Its Decoration, London 1965. HAMİLTON, J. A.; Byzantine architecture and decaration, London 1956. KUBAN, Doğan, Selçuklu Çağında Anadolu Sanatı, İstanbul, 2002. KUBAN, Doğan, Osmanlı Mimarisi, İstanbul, 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma16232
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma11515
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ155211452
ÖÇ253111452
ÖÇ352111552
ÖÇ453121552
ÖÇ5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr