Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205045041982Orta Asya Türk Mimarisi II.Seçmeli125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere Anadolu Türk Mimarisine kaynaklık eden, Büyük Selçuklu sonrasında, Orta Asya’daki Türk Mimari eserlerini örnekleri ile tanıtmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Rüçhan BUBUR
Öğrenme Çıktıları
1Orta Asya Selçuklu mimarisine ilişkin araştırma ve yayınları öğrenme
2Orta Asya Selçuklu mimarisini öğrenme
3Harzemşahlı mimarisini öğrenme
4Orta Asya’da Altun Orda Hanlığı dönemi mimari eserlerini tanıma
5Timurlu dönemi ve sonrasında Orta Asya Türk mimarisini öğrenme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği, Orta Asya’da Büyük Selçuklu, Harzemşahlı ve Timurlu dönemi ve sonrasında Müslüman Türk devlet ve topluluklarının Orta Asya’da yaptırdıkları mimarî eserler inceleri kapsamaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Orta Asya’da Selçukluların ortaya çıkışı, tarihi gelişmeler ve Selçuklu Devletinin kuruluşuSunumlu Anlatım
1Orta Asya’da Selçuklu camileriSunumlu Anlatım
2Büyük Selçuklu türbeleri Sunumlu Anlatım
3Büyük Selçuklu kervansarayları Sunumlu Anlatım
4Büyük Selçuklu kaleleriSunumlu Anlatım
5Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılışı ve sonrasında Orta Asya Türk mimarisiSunumlu Anlatım
6Harzemşahlı dönemi cami ve mescitleriSunumlu Anlatım
7Ara Sınav
8Harzemşahlı dönemi türbe ve kümbetleriSunumlu Anlatım
9Orta Asya’da Altun Orda dönemi mimari eserleriSunumlu Anlatım
10Timurlu dönemi mimarisinin oluşumunda temel etkenler ve bu mimarinin ana karakteristikleriSunumlu Anlatım
11Timurlu dönemi camileriSunumlu Anlatım
12Timurlu dönemi türbe ve kümbetleriSunumlu Anlatım
13Timurlu dönemi askeri ve sivil yapılarıSunumlu Anlatım
14Timurlu sonrasında Orta Asya Türk mimarisi Sunumlu Anlatım
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
AKIN, Günkut; Asya Merkezi Mekan Geleneği, Ankara 1990. ALTUN, Ara; Ortaçağ Türk Mimarisinin Anahatları İçin Bir Özet, İstanbul 1988. ARIK, M. Oluş; Orta Asya Mimarlık Mirasımızdan İzlenimler - Impressions from Our Architectural Heritage in Central Asia, Ankara 1994, s.113-130. ASLANAPA, Oktay, Türk Cumhuriyetleri Mimarlık Abideleri, Ankara, 1996. CEZAR, Mustafa; Anadolu Öncesi Türklerde Şehir ve Mimarlık, İstanbul 1977. COHN, E. – Wiener; Die Ruinen der Seldschukenstadt von Merv und Mausoloum Sultan Sandschars. Lahbuhl der Asiatischen Kunst, Berlin 1925. ESİN, Emel; “Türk Minaresinin Orta Asya’daki Öncüleri Hakkında”, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi (Gabriel Özel Sayısı), S.9, Ankara 1978, s.105-150. ESİN, Emel, Türk Sanatında İkonografik Motifler, İstanbul, 2004. ESİN, Emel, Türklerde Maddi Kültürün Oluşumu, İstanbul, 2006. GRABER, Oleg- HILL, Derek; Islamic Architecture and Its Decoration, London 1965. PUGAÇENKOVA, G.A.; İskusstvo Türkmenistana, Moskva 1967. PUGAÇENKOVA, G.A.; Puti Razvitiya Arhitekturı Yujnogo Türkmenistana Porı Rabovladeniya i Feodalizma, Moskva 1958. SAYAN, Yüksel, Türkmenistan’daki Mimari Eserler (XI-XVI. Yüzyıl), Ankara, 1999. SÖZEN, Metin; The Evulation of Turkish Art and Architecture, İstanbul 1987. SUDAKOV, S.A.; “Arhitektura Seldjukov v Sredney Azii”, Sotsialistiçeskaya nauka i tehnika, Taşkent 1935.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Seminer11010
Bireysel Çalışma16232
Okuma16464
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)153
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ11       
ÖÇ2      1 
ÖÇ3      1 
ÖÇ4      1 
ÖÇ5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr