Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205045302012Sanat Felsefesi IISeçmeli125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; Sanatın, sanatçı, sanat eseri, sanat eseri alımlayıcısı ve toplum gibi unsurlarla olan ilişkisini kavrayabilmelerini, çağın felsefecilerinin sanata ilişkin fikirlerini tartışabilmelerini, sanatın felsefi boyutunu somut eserler üzerinde değerlendirebilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. dr. Merih TEKİN BENDER
Öğrenme Çıktıları
1İnsan, sanat ve kültür ilişkisini açıklayabilme.
2Sanat akımlarını şekillendiren manifestoları bilme.
3Estetik ile sanat ilişkisini açıklayabilme.
4İletişim estetiğini açıklayabilme
5Sanat ve siyaset ilişkisini değerlendirebilme.
6Küreselleşme ve sanat ilişkisini açıklayabilme
7Sanatta biçim öz ilişkisi üzerine örnekler vererek yorum yapabilme.
8Estetiğe katkıda bulunmuş filozofların görüşlerini anlayarak tartışabilme.
9Sanatın felsefi boyutunu somut eserler üzerinde açıklayabilme.
10Güncel sanat olaylarını anlayıp değerlendirebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders, sanat kavramının, sanatçı, sanat eseri, tüketici ve doğa, toplum gibi unsurlarla ilişkisini, güncel sanat etkinlikleri ve sanat felsefesi ve estetik tartışmalarına ilişkin değerlendirmeleri kapsamaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İnsan, Sanat ve Kültür İlişkisiSunu – anlatım – soru cevap- tartışma
2Sanat Akımlarını Şekillendiren ManifestolarSunu – anlatım – soru cevap- tartışma
3Sanat Akımlarını Şekillendiren ManifestolarSunu – anlatım – soru cevap- tartışma
4İletişim EstetiğiSunu – anlatım – soru cevap- tartışma
5Sanat ve siyasetSunu – anlatım – soru cevap- tartışma
6 Sanat ve siyaset Anlatım – örnek eser inceleme -soru cevap- tartışma
7Makale İncelemeTartışma
8Arasınav
9Makale İncelemeTartışma
10Küreselleşme ve SanatAnlatım - soru cevap- tartışma
11Bu bir pipo değildir (Michel Foucault) Eser inceleme- tartışma
12Makale İncelemeTartışma
13Postmodernizm ve SanatSunu-Anlatım – soru cevap- örnek inceleme-tartışma
14Postmodernizm ve SanatSunu-Anlatım – soru cevap- örnek inceleme-tartışma
15Makale İncelemeTartışma
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-ADORNO, T., W. (1997). Aesthetic Theory. Univ. of Minnesota Press, Minnesota -AKARSU, Bedia (1994). Çağdaş Felsefe, İstanbul: İnkılap Yayınları. -BOZKURT, Nejat (2000). Sanat ve Estetik Kuramları, Bursa: Asa Kitabevi.- -DOĞAN, Mehmet (2003). Estetik, 3.Baskı, İzmir: Gerçek Yayınevi. -FISCHER, Ernest (1974). Sanatın Gerekliliği. Çev:Cevat Çapan, Konuk Yay. İstanbul. - GEIGER, Moritz. (1986). Estetik Anlayış, Çev. Tomris Mengüşoğlu, İstanbul. - HEGEL, W.G. (1994). Estetik. Payel Yay., İstanbul - HEIDIGER, Martin (2003). Sanat Eserinin Kökeni, Erzurum: Babil Yayınları. - KAGAN, M., (1982). Estetik ve Sanat Dersleri, Ankara: İmge Yayınları. -KOSUTH, J. (1993).Art After Philosophy. MIT Press, Massachusetts. -KUÇURADİ, İonna (1979). Sanata Felsefeyle Bakmak, Ankara: Ayraç Yayınevi. -LYNTON, Norbert (1982). Modern sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Kitabevi. -MAY, Rollo (1987). Yaratma Cesareti, İstanbul: Metis Yayınları. -TİMUÇİN , Afşar (1987). Estetik. Süreç Yay. İstanbul -TUNALI, İsmail (1981) Felsefenin Işığında Modern Resim, İstanbul: Remzi Kitabevi. -TUNALI, İsmail (1989). Estetik. Remzi Kitabevi, İstanbul. -TURANİ, Adnan (1999).Çağdaş Sanat Felsefesi. 3. baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi, İstanbul. -TURGUT, İhsan (1993). Sanat Felsefesi. İzmir: Üniversite Kitabevi. -YENISEHIRLIOGLU, Şahin (1999) . Felsefe ve Sanat. Ümit Yay., Ankara -YILMAZ, Mehmet (2004) . Sanatın Felsefesi Felsefenin Sanatı. Ankara: Ütopya Yayınevi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım15345
Tartışma20120
Örnek Vaka İncelemesi15115
Makale Kritik Etme10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Okuma15230
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ11 2 4 53
ÖÇ212  354 
ÖÇ34152   3
ÖÇ4  45321 
ÖÇ51 3  245
ÖÇ612 35 4 
ÖÇ7 51 42 3
ÖÇ82 51 43 
ÖÇ9 3 214 5
ÖÇ10 3124 5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr