Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9205045322012Türk Resmi IISeçmeli125
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders ile öğrencilere Türk Resim Sanatının gelişimine ilişkin bilgi vermek ve Türk resminin somut örnekler üzerinde değerlendirme ve tartışılmasına olanak sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Merih TEKİN BENDER
Öğrenme Çıktıları
1Türk resim tarihi bilgisi edinme.
2Türk resim tarihindeki önemli gelişmeleri açıklayabilme.
3Cumhuriyetin kuruluşunun sanatımıza nasıl yansıdığını açıklayabilme.
4Türk resminde batı etkilerini açıklayabilme.
5Türk resminin genel sanat çerçevesi içindeki yerini değerlendirebilme.
6Önemli Türk ressamlarından ve onların eserlerinden örnekler verebilme.
7Çağdaş Türk resmini anlayarak tartışabilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders, Türk resim tarihi bilgisi ve Türk resminin gelişmesinde rol oynayan etmenlerin değerlendirmelerini kapsamaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Cumhuriyetin kuruluşu ve sanata yansımalarıSunu – anlatım – soru cevap- tartışma
2Atatürk’ün sanat politikasıSunu – anlatım – soru cevap- tartışma
3Makale incelemesi ve tartışmaTartışma
4Çağdaş Türk sanatının oluşumunda rol alan etkenler Sunu – anlatım – örnek eser inceleme- soru cevap-tartışma
5Makale incelemesi ve tartışma Tartışma
6Türk resminde grup faaliyetleri ve Müstakil Ressamlar ve Heykeltraşlar BirliğiAnlatım – örnek eser inceleme -soru cevap- uygulama
7D Grubu ve etkileri- Sunu-Anlatım – soru cevap- örnek inceleme-tartışma
8Arasınav
9Yeniler Grubu- Onlar Grubu ve etkileriSunu-Anlatım – soru cevap- örnek inceleme-tartışma
10II. Dünya Savaşının Türk sanatına etkileri Sunu-Anlatım – soru cevap-tartışma
11Çağdaş Türk resminde yeni arayışlarSunu-Anlatım – soru cevap- örnek inceleme-tartışma
12Öncü Türk Sanatçıları ve Eser İncelemeleriSunu-Anlatım – soru cevap- örnek inceleme-tartışma
13Çağdaş Türk Resmi ve Eser İncelemeleri Sunu-Anlatım – soru cevap- örnek inceleme-tartışma
14Çağdaş Türk resmi ve eser incelemeleriSunu-Anlatım – soru cevap- örnek inceleme-tartışma
15Çağdaş Türk resmi ve eser incelemeleriSunu-Anlatım – soru cevap- örnek inceleme-tartışma
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• BERK,Nurullah- TURANİ, Adnan , (1981). Başlangıcından Bugüne Çağdaş Türk Resim Sanatı Tarihi II , İstanbul:Tiglat Yay.. •BERK, Nurullah-KAYA Ozsezgin (1983). Cumhuriyet Donemi Turk Resmi, Ankara. •GERMANER, Semra (1999). "Cumhuriyet Döneminde Resim Sanatı" , Cumhuriyetin Renkleri Biçimleri, Bilanço 98, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları. •ÖNDİN, Nilüfer (2003). Cumhuriyet’in Kültür Politikası ve Sanat (1923-1950), İstanbul: İnsancıl Yayınları. •TANSUĞ, Sezer (1986). Çağdaş Türk Sanatı, İstanbul: Remzi Kitabevi. TANSUĞ, Sezer (2002) Türk Resminde Yeni Dönem, İstanbul: Remzi Kitabevi •TURANİ, Adnan (1984). Batı Anlayışına Dönük Türk Resim Sanatı, Ankara: T. İş Bankası Kültür Yayınları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Derse Katılım15345
Tartışma20120
Örnek Vaka İncelemesi15115
Makale Kritik Etme10220
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma199
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma199
Okuma15230
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)150
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ141 532  
ÖÇ2 2353 1 
ÖÇ354 32  1
ÖÇ421  345 
ÖÇ51 2 345 
ÖÇ6  34 125
ÖÇ7 342 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr