Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105095102012Agricultural Robots Seçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu ders kapsamında, sürücüsüz araçlardaki temel kavramlar, tarımda kullanımları üzerine yoğunlaşılarak, ve tarımsal otomasyon sahasında araştırma, uygulama ve prototiplerdeki son teknolojiler anlatılacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Arif Behiç TEKİN
Öğrenme Çıktıları
1Sensorler, Küresel Konum Belirleme Sistemi (GNSS), Yersel Konum Belirleme Sistemi (LPS) enerji kontrol sistemleri, gözetim ve kontrol sisteminin işletme karekteristiklerini ve fonsiyonelliğini analiz edebilme
2Optimum otomasyon ve robot kullanımı için gömülü bilgi (algılamadan anlam çıkarma) yı anlayabilme
3Uygulamalardaki farklılıkları ve gereksinimlerle ilişikili komponent ve sistemin seçimini düşünebilme
4Biyo-üretim sisteminde sürücüsüz araçların multi-disipliner yönünü anlayabilme ve açıklayabilme
5Sürücüsüz araçların kullanıldığı biyo-üretim sisteminin spesifik özelliklerini tanımlayabilme
6Var olan platformların, prototiplerin sınırlarını, bu kısıtların empoze ettiği mimariyi ve engelleri anlayabilme ve açıklayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Robotik ve otomasyon hareket, algı, yerelleştirme, navigasyon, planlama, sensörler ve sensörlerin entegrasyonu, planlama ve kontrol gibi konular da dahil olmak üzere temel kavramları, dinamik ve öngörülemeyen ortamlarındaki durumlara yönelik ele alınacaktır. Son olarak, tek birimli sistemlerinden çok birimli sistemlere doğru geçişle ilgili konular tartışılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, konuların, faaliyetlerin, değerlendirme yöntemlerinin ve işleyişin açıklanması
2Var olan robotik platformlar, protipler ve biyo üretim sistemindeki mimarileri
3Sürücülü traktörler için var olan mevcut otomasyondaki yenilikler (otomatik dümenleme, görüntü işleme esaslı dümenleme, tarım araçları için iletişim ve bilişim teknolojileri)
4Sensör sistemleri: Yapacakları iş ile ilişkili olarak tarım araçlarını destekleyen sensörler (yabancı ot tespiti, verim tahmini, toprak özelliklerinin ölçümü gibi)
5Navigasyon sistemleri: sensörler ve sensörlerin entegrasyonu
6Navigasyon sistemleri: Algoritmalar (yol izleme, konumlama, engel kaçınma vb.)
7Navigasyon sistemleri: Algoritmalar (yol izleme, konumlama, engel kaçınma vb.)
8Arasınav
9Yüksek seviye kontrol: yerkürenin geometrik anlamdırılması
10Yüksek seviye kontrol, rota planlama, tarımsal araçlar için hareket ve rota planlama yöntemleri ve algoritmaları)
11Yüksek seviye kontrol, rota planlama, tarımsal araçlar için hareket ve rota planlama yöntemleri ve algoritmaları)
12Yüksek seviye kontrol: tarım robotlarının görev planı
13Yüksek seviye kontrol: tarım robotlarının görev planı
14Yüksek seviye kontrol: tarım robotlarının görev planı
15Dersin sunumu ve değerlendirilmesi
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dudek G; Jenkin M (2000). Computational Principles of Mobile Robotics. Cambridge University Press. Mas, F. R., Zhang, Q. and Hansen, A. C., (2010). Mechatronics and Intelligent Systems for Off-Road Vehicle. Springer-Verlag London Limited. New York. laValle S. M. (2006). Planning algorithms. Cambridge University Press.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11212
Final Sınavı11515
Derse Katılım14342
Takım/Grup Çalışması31030
Proje Hazırlama14570
Proje Sunma133
Makale Yazma11010
Ev Ödevi51050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)232
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6
ÖÇ1523544
ÖÇ2445352
ÖÇ3533444
ÖÇ4454535
ÖÇ5545555
ÖÇ6      
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr