Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9301235052015Sağlık EğitimiSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; birey ve toplumu hastalıklardan korunma, fonksiyonel yetersizlikleri önleme, sağlığı geliştirerek yaşam niteliğini yükseltme amacı ile verecekleri sağlık eğitimi için gerekli olan eğitim yöntemleri bilecek ve uygulayabilecektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Esin Çeber, Assist. Prof. Dr. Birsen K. Saydam, Assist. Prof. Dr. Hafize Öztürk Can
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sağlık eğitimi ile ilgili temel kavramlar, İletişim bilgisi, Yetişkin eğitimi özellikleri, İnter aktif eğitim teknikleri bilgisi, Görsel-işitsel eğitim araçları bilgisi, Sağlık eğitimi uygulaması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1. Sözen C. Sağlık Eğitimi, Palme Yayın, 2007 2. Gökkoca Z.U. Sağlık Eğitimi Açısından Temel İlkeler, 2001, 10(10), Sted, 371-374 3. Başaran İ. E. Eğitime Giriş, sevinç Matbaası, 1987, Ankara. 4. Güler Ç., Sağlık Eğitimi, Hatipoğlu Yayınları, 1987, Ankara. YARDIMCI KİTAPLAR/ ÖNERİLEN KAYNAKLAR: 1.Tatlıdil E., Toplum, Eğitim ve Öğretmen, E.Ü. Basımevi, 1993, İzmir 2.Fişek N., Halk Sağlığına Giriş, Çağ Matbaası, 1985, Ankara. 3.Başaran İ E, Selçuk Z, Arı R. Eğitim Psikolojisi, 2005, Nobel Yayın Dağıtım, 6. Baskı 4.Bertan M., Güler Ç. (Edit), Halk Sağlığı Temel Bilgiler, 1995, Ankara. 5.Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, UNİCEF, Sağlığa Ulaştıran Gerçekler, Ajans Türk matbaası, 1991, Ankara. 6.Üreme Sağlığı Hizmet Sunucuları İçin İleri Eğitim Becerileri, JHPIEGO, 2001.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr