Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9301235072015Çevre SağlığıSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
İnsan topluluklarının sağlığı ile çevresel tehlikeler arasındaki ilişkiler arttıından dolayı, genel yöneticiler, halk sağlığı yöneticileri, politikacılar ve halkın ilgisi de aynı ölçüde artmaktadır. Bu ders; çevrede mevcut fiziksel ve kimyasal ajanların sağlık etkilerini, onların kendilerine has uygulamışlarını da hesaba katarak, temel çevre sağlığı problemlerini ve özellikle biyolojik ajanlar başta olmak üzere, çevre sağlığı sorunlarında ki yaklaşım prensiplerini göz önünde tutan bir yaklaşım kullanarak öğretim sağlamayı hedefler.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ali Osman KARABABA
Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Çevre sağlığının temel konuları, çevre sağlının tanımı, amacı ve özellikleri, gelişme aşamaları, İçme-kullanma suları, Katı ve sıvı atıklar, Kirlenme, Ekoloji, Besin sanitasyonu, Barınma yerlerinin sanitasyonu, Hava kirlenmesi, Gayri sıhhi müesseseler, Vektör kontrolü, Evsel sıvı atıklar kontrolü, çevre sağlığı ile ilgili mevzuat, teşkilat, yetki ve sorumluluklar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Doğan, F . Uygulamalı Üevre Bilimi ve Üevre Epidemiyolojisi. I. Baskı. Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, (1998). Doğan, F ve Ark. Üevre Bilimi–Sürdürülebilir Dünya. Ege Üniversitesi ÜEV-MER Yayın No: 1, I. Baskı, İzmir, (2000).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9
ÖÇ1         
ÖÇ2         
ÖÇ3         
ÖÇ4         
ÖÇ5         
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr