Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201395052014Avrupa Tarihi ISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; Yeniçağ döneminde Avrupa’da meydana gelen siyasi ve sosyo-ekonomik değişikliklerin incelenmesidir. Rönesans ve Reform sürecinde Avrupa’nın değişimi değerlendirilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğr. Gör. Dr. Ömer BIYIK
Öğrenme Çıktıları
1XV-XVI. yüzyıllarda Avrupa’nın siyasi ve sosyo-ekonomik durumunu kavrayabilme. PÇ: 1, 2
2Avrupa’da Rönesans ve Coğrafi Keşiflerden sonra ortaya çıkan değişmeleri analiz edebilme PÇ: 6
3Feodalizmin çözülüşü ve merkezi krallıkların güçlenmesiyle meydana gelen siyasal değişimi anlayabilme PÇ: 5, 7
4Yeni Avrupa’nın oluşumunda Osmanlı kültür ve uygarlığının etkisini değerlendirebilme PÇ: 1, 7, 8
5
6
7
8
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
XV-XVI. yüzyıllarda Avrupa’da merkezi krallıkların siyasal güçlerini arttırması ile Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform süreci değerlendirilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanımı, Konular, Kaynaklar, Mevcut ÇalışmalarGiriş-Tanışma
2XV. yüzyıl ortalarında Avrupa’nın genel siyasi durumu Teorik ders anlatımı
3XV. ve XVI. yy. Avrupa’da Bireyler ve Sivil Yaşam Teorik ders anlatımı
4XVI. Yüzyılda Avrupa’da Kültürel ve Entelektüel Yaşam Teorik ders anlatımı
5Avrupa’da Rönesans sürecinin Toplum yapısına etkileri Teorik ders anlatımı
6Coğrafi Keşifler: İspanya ve Portekiz’in Yükselişi Teorik ders anlatımı
7XVI. yüzyılda Britanya’nın siyasi durumuTeorik ders anlatımı
8Ara Sınav
9XVI. yüzyılda Kuzey ve Doğu Avrupa Teorik ders anlatımı
10Siyaset Kuramı ve Hümanist düşünce Teorik ders anlatımı
11XV. ve XVI. yy. Fransa’da siyasi bunalım ve monarşi’nin zaferi Teorik ders anlatımı
12Reform ve Toplumsal değişim Teorik ders anlatımı
13Din Savaşları ve Katolik Reform Hareketi Teorik ders anlatımı
14XVI. yüzyılda Orta Avrupa’da hakimiyet mücadelesiTeorik ders anlatımı
15Genel Değerlendirme ve Bitirme Sınavına HazırlıkTeorik ders anlatımı
16Bitirme Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Norman Davies, Avrupa Tarihi 2. Merry E. Weisner Hanks, Erken Modern Dönemde Avrupa 1450-1789 3. Daniel Goffman, The Otoman Empire and Early Modern Europe 4. Carter Lindberg, Ortaçağ Avrupa’sından Modern Avrupa’ya Reformların Tarihçesi
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım5945
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma5945
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14342
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)184
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ145      
ÖÇ2     5  
ÖÇ3    5 5 
ÖÇ44 4   55
ÖÇ5        
ÖÇ6   3    
ÖÇ7        
ÖÇ8     5  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr