Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201395092014Eski Batı Tarihine GirişSeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; tarih araştırmaları metodolojisi ve Eskiçağ Tarihinde “Eskibatı” ve “Eskidoğu” Kavramları hakkında bilgi edinmelerini; Eskibatı tarihinin edebi, epigrafik ve nümismatik kaynaklarını kavrayabilmelerini, Helen, Hellenistik ve Roma dönemlerinde tarih yazıcılığı hakkında bilgi edinmelerini; günümüzde Türkiye’de Dünyada Eskibatı tarihi araştırmalarının durumu, Eskibatı tarihi araştırmalarının ana ilgi alanları hakkında fikir yürütebilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya
Öğrenme Çıktıları
1Tarih araştırmaları metodolojisini kavrayabilme. PÇ: 1, 6, 10
2Eskiçağ Tarihinde “Eskibatı” ve “Eskidoğu” Kavramları hakkında bilgi edinme PÇ: 3, 4, 7, 8
3Eskibatı tarihinin edebi, epigrafik ve nümismatik kaynaklarını kavrayabilme PÇ: 1, 4, 6, 10
4Günümüzde Türkiye’de Dünyada Eskibatı tarihi araştırmalarının durumu, eskibatı tarihi araştırmalarının ana ilgi alanları hakkında fikir yürütebilme PÇ: 3, 7, 8, 9
5
6
7
8
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bir Bilim Dalı Olarak Tarih; Tarih Araştırmaları Metodolojisi; Eskiçağ Tarihinde “Eskibatı” ve “Eskidoğu” Kavramları; Eskiçağ Tarihinin Edebi, Epigrafik ve Nümismatik Kaynakları; Hellen, Hellenistik ve Roma Tarih Yazıcılığı; Günümüzde Türkiye’de Dünyada Eskibatı Tarihi Araştırmalarının Durumu; Eskibatı Tarihi Araştırmalarının Ana İlgi Alanları: Sosyo-Politik, Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Tarih; Lisansüstü Tez yazım kuralları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bir Bilim Dalı Olarak TarihTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
2Tarih Araştırmaları MetodolojisiTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
3Eskiçağ Tarihinde “Eskibatı” ve “Eskidoğu” KavramlarıTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
4Eskiçağ Tarihinin Edebi KaynaklarıTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
5Eskibatı Tarihinin Epigrafik KaynaklarıTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
6Eskibatı Tarihinin Nümismatik KaynaklarıTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
7Eskiçağ Tarihi ve Klasik ArkeolojiTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
8Ara Sınav
9Hellen Tarih Yazıcılığı ve Klasik Dönemin Edebi KaynaklarıTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
10Hellenistik Dönemde Tarih YazıcılığıTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
11Roma Dönemi Tarih YazıcılığıTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
12Eskibatı Mirası, Önemi ve Araştırma TarihiTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
13Günümüzde Türkiye’de Dünyada Eskibatı Tarihi Araştırmalarının DurumuTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
14Eskibatı Tarihi Araştırmalarının Ana İlgi Alanları: Sosyo-Politik, Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel TarihTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
15Lisansüstü Tez Yazım KurallarıTeorik ders, okuma, kaynak tarama, anlatım ve tartışma
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Türkçe -Mehmet Ali Kaya, Ege ve Eski Yunan Tarihi I, Bilge Kültür Sanat yay. İstanbul 2016. -Mehmet Ali Kaya, Türkiye'nin Eskiçağ Tarihi III., Bilge Kültür Sanat yayınları, İstanbul 2019. -Mehmet Ali Kaya, Türkiye'nin Eskiçağ Tarihi II., Bilge Kültür Sanat yayınları, İstanbul 2018. -Mehmet Ali Kaya, Anadolu'daki Galatlar ve Galatya Tarihi, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2017. -Mehmet Ali Kaya, İlkçağ Tarihi ve Uygarlığı, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2019. -Mehmet Ali Kaya, Roma'nın Afrikalı İmparatoru Septimius Severus, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2008. -Çelgin, G., Hellenistik Çağ Şiiri, İstanbul 2000. -Çelgin, G., Eski Yunan Edebiyatı, İstanbul 1990. -Erim, M., Latin Edebiyatı, İstanbul 1987. -İplikçioğlu, B., Eskibatı Tarihi I: Giriş, Kaynaklar, Bibliyografya. Ankara 1997. -Kaya, M. Ali, Ege Ve Eski Yunan Tarihi, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2016. -Mansel, A.M., 1984, Ege ve Yunan Tarihi, Ankara 1984. Yabancı Dil -Crawford, M. (Ed.), Sources for Ancient History. Cambridge 1983. -Harrison, S. (Ed.), A Companion to Latin Literatüre, Blackwell Publishing, Oxford 2007. -Marincola, J. (Ed.), A Companion to Greek and Roman Historiography, Blackwell Publishing, Oxford 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav155
Final Sınavı155
Derse Katılım5945
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma5945
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14342
Okuma14342
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)184
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ14    5  
ÖÇ2  54  55
ÖÇ35  4  5 
ÖÇ4      45
ÖÇ5        
ÖÇ6        
ÖÇ7        
ÖÇ8        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr