Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201395252014Roma Uygarlığı ISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Roma'nın Cumhuriyet Dönemi siyasal rejimlerini, sınıflı toplumunu, anayasal düzenini, emperyalizmini, iç ve dış savaşlarının karakterini, Cumhuriyet'ten İmparatorluğa Geçişini, ekonomisini, edebiyat, sanat, hukuk ve dini inançlarını anlayıp tartışabilmektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet Ali KAYA
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
yok
Dersin İçeriği
Roma'nın Siyasi tarihi: Kuruluştan Cumhuriyetin sonuna kadar ana hatlarıyla; Roma'nın siyasal rejimleri; Roma halkı: Sınıflar ve vatandaşlık; Siyasal, sosyal ve ekonomik değişim (İÖ 2. yüzyıl); Roma emperyalizmi: Amici, socii and clientes; Roma dış ve iç savaşları ve sonuçları; Roma'nın İlk İmparatoru Augustus: Reformlar, eyaletler ve ordu; Ekonomi ve Din; Edebiyat, sanat, hukuk;
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Ana hatlarıyla Roma cumhuriyet dönemi siyasi tarihi
1Roma'nın siyasal rejimleri
2Roma Cumhuriyetinin anayasal düzeni
3Roma halkı: sınıflar ve vatandaşlık
4Siyasi, sosyal ve ekonomik değişim süreci (İÖ 2. yüzyıl)
5Roma emperyalizmi: amcii, socii and clientes
6Roma iç savaşları: nedenler ve sonuçları
7Ara sınav
8
9Cumhuriyet Dönemi'nde Roma ordusu
10Cumhuriyet döneminde Roma ekonomisi
11Cumhuriyet döneminde Roma edebiyatı ve hukuku
12
13Cumhuriyet döneminde Roma dini
14Cumhuriyet döneminde Roma sanatı
15Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
-Mehmet Ali Kaya, Türkiye'nin Eskiçağ Tarihi III., Bilge Kültür Sanat yayınları, İstanbul 2019. -Mehmet Ali Kaya, Anadolu'daki Galatlar ve Galatya Tarihi, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2017. -Mehmet Ali Kaya, İlkçağ Tarihi ve Uygarlığı, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2019. -Mehmet Ali Kaya, Roma'nın Afrikalı İmparatoru Septimius Severus, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2008. -Burton, G.P., "Proconsuls, assizes and the administration of justice under the Empire, JRS LXV, 92 vd. -Faulkner, N., Roma: Kartalların İmparatorluğu (çev. Ç. Sümer), İstanbul 2015. -Jolowicz, H., Historical Introduction to the Study of Roman Law, Cambridge 1972. -Jones, A.H.M., The Roman Economy, Oxford 1974. -Rosenstein, N.-Morstein-Marx, R. (eds.). A Companion to the Roman Republic, Blacwell Publishing, London 2006. -Sherwin-White, A.N., The Roman Citizenship, Oxford 1973. -Wacher, J. (Ed.), The Roman World, vels. I-II, London 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr