Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201395372014Yerel Tarih Araştırmaları - 1Seçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; yerel yönetim, yerel politika, yerel demokrasi, yerel basın ile ilgili kavramsal bilgileri edinmesini, yerel iletişim ağlarının ve kanallarının işleyişini anlamasını; yerel yönetim kurumlarının diğer kurumlar, kamuoyu ve medya ile ilişkileri iletişim boyutuyla irdeleyebilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ferlal Örs
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yerel yönetim, yerel politika ve yerel iletişim kavramları, Yerelleşme ve küreselleşme, Türkiye’de yerel politikalar ve yerel yönetimler, Dünyada yerel politikalar ve yerel yönetimler, Yerel medya - yerel yönetim ilişkileri, Yeni iletişim teknolojileri ve yerel iletişim ağları, Kent, kentleşme, kentlilik bilinci ve medyanın sorumluluğu, Örneklerle Türkiye’de yerel iletişim ve yerel medya.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ferlal Örs & Mehmet Şakir Örs, Yerelge: Toplumsal Belediyecilik; Yerel Yönetimlerde Üretkenlik, Katılımcılık ve Toplumsal İlişkiler, Etki Yayınevi, İzmir, 2008. Atilla Girgin, Yerel Basın, İÜ. İletişim Fak. Yayınları, İstanbul, 2007. Atilla Girgin, Türk Basın Tarihinde Yerel Gazetecilik, İnkilap Kitapevi, İstanbul, 2007. Ayşegül Mengi, Yerellik ve Politika Küreselleşme Sürecinde Yerel Demokrasi, İmge Yayınevi, İstanbul, 2007.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr