Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9201395202014Osmanlı Paleografyası ve Diplomatiği-IISeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı; XVII. ve XVIII. yüzyıllara ait değişik belgelerin özelliklerini değerlendirerek belgelerin içerdikleri bilgilerin Osmanlı tarihi açısından öneminin değerlendirilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Vehbi GÜNAY
Öğrenme Çıktıları
1XVII-XVIII. yüzyıl Osmanlı arşiv kayıtlarını ayırt edebilme
2Klâsik dönem sonrası farklılaşan Osmanlı diplomatik usulleri ve ürünlerini değerlendirebilme
3Osmanlı arşiv belgelerini analiz edebilme
4Osmanlı arşiv belgelerinde yer alan bilgilerin tarih yazımında kullanımını değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Osmanlı Paleografya ve Diplomatiği-I (XV-XVI. yy)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
XVII ve XVIII. yüzyıla ait Osmanlı bürokrasisinin değişik örnekleri üzerinde durularak bunların okunması ve değerlendirilmesine çalışılacaktır. Değişik belgelerde yer alan yazı çeşitleri ve bu belgelerin içerdikleri bilgilerin tarih yazımında kullanımı üzerinde bilgi verilecek öğrencilerin bunları sunu haline getirerek analiz etmeleri sağlanacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1XVII-XVIII. yüzyıla ait arşiv kayıtları ve mevcut çalışmalarGiriş
2Osmanlı arşivinde mevcut tasnifler ve içerdikleri belgelerTeorik ders anlatımı
3Arz ve tezkire örnekleriBelge okuma
4Hatt-ı hümayun örnekleriBelge okuma
5Ruznamçe örnekleriBelge okuma
6XVII. yüzyıla ait belge örnekleri ve genel özellikleriLiteratüre dayalı sunu hazırlama
7XVII. yüzyıla ait belge örnekleri ve genel özellikleriSunum
8Ara SınavSınav
9XVIII. yüzyıla ait çeşitli belge örneklerinin genel özellikleriTeorik ders, okuma, kaynak tarama
10XVIII. yüzyıla ait çeşitli belge örnekleriBelge Okuma
11XVIII. yüzyıla ait çeşitli belge örnekleriBelge Okuma
12XVIII. yüzyıla ait çeşitli belge örnekleriBelge Okuma
13XVIII. yüzyıla ait çeşitli belge örnekleri üzerine çalışmaLiteratüre dayalı sunu hazırlama
14XVIII. yüzyıla ait çeşitli belge örnekleri üzerine çalışmaSunum
15Genel Değerlendirme ve Bitirme Sınavına HazırlıkTeorik ders anlatımı
16Bitirme SınavıFinal
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Osmanlı Arşiv Belgeleri, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Tıpkıbasım ve transkripsiyonları. 2. M. S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik). 3. A. Aktan, Osmanlı Paleografyası ve Siyasî Yazışmalar. 4. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi. 5. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Katalogları Rehberi.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr