Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9103045922014Yapısal Kontrol SistemleriSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin; topografya şekillerinin ilksel biçimi, özellikleri ve evrimlerinde tektonik olayların ve litolojik özelliklerin etkisini tanımasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Ecmel ERLAT
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yapısal jeomorfolojinin tanımı, Litolojik özelliklerin jeomorfolojik etkileri , Farklı litolojiler üzerinde topografya şekilleri, Volkanizma, kıvrımlı, faylı, monoklinal veya yatay yapılar üzerindeki topografya şekilleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Erinç S. (1982). Jeomorfoloji -I. İ.Ü. Edebiyat Fak. Yay. No: 2931, İstanbul. Fisher R. V., Heiken G., Hulen J. B. (1998) Volcanoes: Crucibles of Change. Princeton University Press, New Jersey. Small R. J. (1970). The Study of Landforms, a Textbook of Geomorphology. Cambridge Univ. Press, London. Yalçınlar İ. (1996) Strüktüral Jeomorfoloji (4. Basım) ,Öz Eğitim, Konya.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ev Ödevi1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım000
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr