Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9103065132007Yüzey Mühendisliği ISeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Yüzeyin Mühendislik Malzemelerin için Önemi, Yüzey işlemleri ve bu işlemlerin Malzemeye sağladıkları mekanik özellikleri ve uygulama örnekleri ile ilgili araştırmaları kapsamaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Rasim İPEK
Öğrenme Çıktıları
1Belli başlı (klasik) Yüzey kaplama ve sertleştirme yöntemlerini ve her birinin sınırlarını bilmeli ve ilişkisini kurabilmeli[1,3,5].
2Yüzey mekanik özelliklerini kavramalı
3Mühendislik Yüzeyinin tanımlanması, yüzey pürüzlülüğünü, geometrisini ve yüzey enerjisini kavramalı[1].
4Kaplama yöntemleri ile yüzey özellikleleri arasında ilişki kurabilmeli
5Ara yüzeyin önemini bilmeli ve ara yüzey bağlarını öğrenmeli[1,3,5].
6Kaplama yöntemlerindeki gelişmeleri ve literatür taramayı öğrenmeli[1,3,5]
7Sürekli Öğrenmenin bir zorunluluk ve yaşam biçimi olduğunu kavramalıdır[9].
8Yüzey kaplama yöntemleri ve mühendislik beklentileri arasındaki ilişkiyi kurabilmeli[8,9,10]
9Modern bir yüzey kaplama(sertleştirme) yöntemini literatür taraması yaparak, derleme bir makale haline getirebilmeli
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yüzey işlemlerine genel bir bakış, Mühendislik Yüzeyi, Ara yüzey, Klasik yüzey sertleştirme, Mühendislik kaplamaları, Modern yüzey geliştirme yöntemleri ve araştırmaları ile literatür taramalarını kapsamaktadır
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mühendislik Yüzeyinin tanımı ve önemi
2Yüzeyin Mekanik Özellikleri(yüzey enerjisi, yüzey sertliği, yorulma yüzey ilişkisi…)
3Yüzey tabakaları (Atmosferik tabakalar, sertleştirilmiş yüzey, geçiş ve difüzyon tabakaları)
4Klasik Yüzey sertleştirme Yöntemleri (su verme, sementasyon, nitrürleme, borlama…)
5Mühendislik Kaplamaları (elektro plating, DVD CVD…)
6Literatür tarama (WEB oF Science, Science Direct, Elkktronik kitap ve kütüphane, YOK dökümtasyon..)
7Yüzey parametreleri ve ölçme yöntemleri (yüzey sertliği, mikro yapı, X-Ray, TEM, SEM …)
8Yüzey parametreleri ve ölçme yöntemleri (yüzey sertliği, mikro yapı, X-Ray, TEM, SEM …)
9Modern Yüzey Geliştirme Yöntemleri(yüzey sertliği, mikro yapı, X-Ray, TEM, SEM …)
10Örnek araştırma makale tartışması
11Örnek araştırma makale tartışması
12Ara sınav
13Modern bir yüzey kaplama(sertleştirme) yöntemini literatür taraması yaparak, derleme bir makale haline getirmesi ve SUNU
14Modern bir yüzey kaplama(sertleştirme) yöntemini literatür taraması yaparak, derleme bir makale haline getirmesi ve SUNU
15Modern bir yüzey kaplama(sertleştirme) yöntemini literatür taraması yaparak, derleme bir makale haline getirmesi ve SUNU
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
“Surface Engineering” Volume 5 , ASM Handbook. ASM International Handbook Committee. 1994 “Tribology Hand Book” Micael Meale 2. Edition 1999 ” Contact Mechanics and Friction Physical Principles and Applications” Valentin L. Popov, 2010 Principles of Materials Science and Engineering, William F. Smith, 1990 CALLISTER, Jr.W. D.: “Material Science and Engineering”, John Willey and Sons Inc., New York, 2003 www.sciencedirect.com www.isiweb.com/ www.ege.edu.tr.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav14545
Final Sınavı14545
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15555
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15555
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)242
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ1              
ÖÇ2              
ÖÇ3              
ÖÇ4              
ÖÇ5              
ÖÇ6              
ÖÇ7              
ÖÇ8              
ÖÇ9              
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr