Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9103067072016Elastisite Teorisi I Seçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı, mekanik ve ısıl yüklemeler altındaki lineer elastik malzemelerin analizlerini öğrencilere göstermektedir. Birincil amaç, mühendislik uygulamaları ve tasarımda önemli olan özel problemlerin çözümlerinin bir derlemesi ile birlikte temel elastisite teorisi bilgisini öğrencilere sağlamaktır. Bunun yanında bu derste gösterilen konular, sürekli ortamlar mekaniği, plaklar ve kabuklar teorisi, elastik stabilite, kompozit malzemeler ve kırılma mekaniği ve elastik-plastik oluşum modelleri gibi diğer alanların anlaşılmasına yardımcı oluşturacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. Mahmut PEKEDİS
Öğrenme Çıktıları
1Elastisite problemi tanımlanır.
2Düzlem gerilme, düzlem şekil değiştirme, bir noktadaki gerilme, bir noktadaki şekil değiştirme, diferansiyel denge denklemleri, sınır şartları, uygunluk denklemleri, gerilme fonksiyonları belirlenir.
3Elastisite probleminin çözümünde kullanılan farklı teknikleri irdeler.
4Kartezyen ve polar koordinatlarda verilen iki boyutlu elastisite probleminin çözüm yollarını ve elamanter bazdaki diğer çözüm teknikleriyle karşılaştırılır.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1- Giriş: Elastisitenin kavramı, kuvvet ve gerilme bileşenleri ve Hooke kanunu 2- Düzlem gerilme ve düzlem şekil değiştirme: Düzlem gerilme, Düzlem şekil değiştirme, Bir noktadaki gerilme, Bir noktadaki şekil değiştirme, Diferansiyel denge denklemleri, Sınır şartları, Uygunluk denklemleri, Gerilme fonksiyonu 3- Kartezyen Koordinatlarda İki Boyutlu Problemler: Üniform yük altında bir kirişin eğilmesi, Sürekli yüklenen kirişlerin diğer durumları, Ucundan yüklenen bir konsol kirişin eğilmesi 4- Polar Koordinatlarda İki Boyutlu Problemler: Polar koordinatlarda genel denklemler, Bir eksen etrafında simetrik gerilme dağılımı, Eğri eksenli çubukların eğilmesi, Polar koordinatlarda şekil değiştirme bileşenleri 5-Polar Koordinatlarda İki Boyutlu Problemler: Simetrik gerilme dağılımı için yer değiştirmeler, Dairesel diskteki gerilmeler, Ucundan bir kuvvet etki eden bir kirişin eğilmesi, Plaklarda gerilme dağılımı üzerine dairesel delik etkisi 6 - Polar Koordinatlarda İki Boyutlu Problemler: Sonsuz bir plakın bir noktasında etki eden kuvvet, Düz bir sınırdaki herhangi bir düşey yükleme, Diğer durumlardaki gerilmeler 7- Şekil Değişim Enerjisi Metodları: Şekil değiştirme enerjisi, İş prensibi, Castigliano teoremi, En küçük iş prensibi, En küçük iş prensib yönteminin dikdörtgensel plaklara uygulanması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1GirişTeorik
2Elastisitenin kavramı, kuvvet ve gerilme bileşenleri ve Hooke kanunuTeorik
3Düzlem gerilme ve düzlem şekil değiştirmeTeorik
4Düzlem gerilme ve düzlem şekil değiştirmeTeorik
5Düzlem gerilme ve düzlem şekil değiştirmeTeorik
6Kartezyen Koordinatlarda İki Boyutlu ProblemlerTeorik
7Kartezyen Koordinatlarda İki Boyutlu ProblemlerTeorik
8Kartezyen Koordinatlarda İki Boyutlu ProblemlerTeorik
9Arasınav
10Kartezyen Koordinatlarda İki Boyutlu ProblemlerTeorik
11Polar Koordinatlarda İki Boyutlu ProblemlerTeorik
12Polar Koordinatlarda İki Boyutlu ProblemlerTeorik
13Şekil Değişim Enerjisi MetodlarıTeorik
14Şekil Değişim Enerjisi MetodlarıTeorik
15Şekil Değişim Enerjisi MetodlarıTeorik
16Final Sınav Haftası
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. S.P. Timoshenko, J.N. Goodier, Theory of Elasticity. McGraw-Hill, 3rd Edition, Singapore, 1984. 2. M.H. Sadd, Elasticity: Theory, Applications, and Numerics, Elsevier Academic Press, 2005. 3. A.C. Ugural, S. K. Fenster, Advanced Strength and Applied Elasticity, Prentice Hall, 2003.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11010
Final Sınavı11010
Derse Katılım14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma91090
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma91090
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)242
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
ÖÇ155  45   5    
ÖÇ255  45   5    
ÖÇ354  45   5    
ÖÇ454  45   5    
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr