Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9108015102016Gıda İşlemede Yenilenebilir Enerji KaynaklarıSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilerin, sürdürülebilirlik bakış açısıyla, gıda işleme sistemlerinde ihtiyaç duyulan enerjinin yenilenebilir kaynaklar kullanılarak nasıl karşılanacağını öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1Gıda prosesleri için enerji-kütle denklikleri oluşturabilmek
2Gıda üretiminde enerji ihtiyacını belirleyebilmek
3Gıda işlemede enerji verimliliği yöntemlerini bilmek
4Gıda proseslerinde gerekli enerjiyi elde etmek için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım olanaklarını kavramak
5Gıda atıklarından enerji ve yakıt elde etme yollarını kavramak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders, gıda işletmelerinde sürdürülebilir bir üretim sağlamak için, enerjinin verimli kullanımı ve enerji ihtiyacı için yenilenebilir kaynaklardan faydalanma yöntemlerini içermektedir. Ders içeriği, gıdanın işletmeye girişinden satışına kadar olan tüm prosesler için enerji ve kütle denklikleri oluşturma, gerek birim işlem için, gerekse tüm sistem için enerji ihtiyacını belirleme, enerji verimliliği analizi yapma ve uygun yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma gibi konulardan oluşmaktadır. Bu kapsamda, gıda üretiminde kullanılan temel işlemler için enerji ve kütle denklikleri, enerji verimliliği, güneş enerjisinin ısı ve elektrik elde etmek için kullanımı, jeotermal enerji ve ısı pompaları, biyokütleden yakıt ve enerji üretimi, organik katı atıklardan biyoenerji geri kazanımı konuları ele alınacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Gıda üretimi için temel işlemler
2Gıda üretimi için temel işlemler
3İş akış şeması oluşturma
4Enerji ve kütle denklikleri
5Üretimde enerji ihtiyacının belirlenmesi
6Enerji verimliliği yöntemleri
7Güneş enerjisi ile sıcak su ve buhar üretimi
8Ara Sınav
9Güneş enerjisi ile sıcak su ve buhar üretimi
10Güneş enerjisi ile elektrik üretimi
11Jeotermal enerji ve ısı pompaları
12Kurutmada yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı
13Biyokütleden yakıt ve enerji üretimi
14Gıda atıklarından enerji üretimi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
R.Paul Singh, Dennis R. Heldman, 2015, Gıda Mühendisliğine Giriş, Çeviri editörleri: Taner Baysal ve Filiz İçier, Nobel Akademik Yayıncılık. Romeo T. Toledo, 1999, Fundamentals of Food Process Engineering, Aspen Publishers Inc. Lijun Wang, 2008, Energy Efficiency and Management in Food Processing Facilities, CRC Press Taylor & Francis Group. Soteris A. Kalogirou, 2009, Solar Energy Engineering Processes and Systems, Elsevier Inc. Maria Kosseva and Colin Webb (Editors), 2013, Food Industry Wastes: Assessment and Recuperation of Commodities, Elsevier Inc. Christie John Geankoplis, 2013, Transport Processes and Separation Process Principles (includes Unit Operations), Pearson Education Limited. Ali Esin, 1993, Material and Energy Balances in Food Engineering, Middle East Technical Univ. Frank Kreith and D. Yogi Goswami (Editors), 2007, Handbook of Energy Efficiency and Renewable Energy, CRC Press Taylor & Francis Group.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama14545
Bireysel Çalışma12828
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma14342
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
Okuma14114
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)245
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1       
ÖÇ2       
ÖÇ3       
ÖÇ4       
ÖÇ5       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr