Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9108015172016Sürdürülebilirlik ve Kanatlı Yetiştiriciliğindeki UygulamalarıSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Kanatlı üretiminde çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirliğin yönetimi konusunda bütüncül yaklaşıma sahip olma
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Z. Servet YALÇIN
Öğrenme Çıktıları
1Kanatlı yetiştiriciliğinde sürdürülebilirlik uygulamalarını bilir
2Kanatlı yetiştiriciliğinde sürdürülebilirlik kriterlerini bilir.
3Kanatlı yetiştiriciliğini ekosistem açısından analiz eder
4Sürdürülebilir kanatlı yetiştiricliğini genetik kaynaklar açısından analiz eder
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sürdürülebilir kanatlı yetiştiriciliğinde küresel yönelimler, dünyada yaygın uygulamalar, sürdürülebilir kanatlı yetiştiriciliğinde kriterler ve temel ilkeler, yetiştirme sistemleri ve sürdürülebilirlik, ekosistem ve sürdürülebilirlik.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders programının sunuluşu, dersten kazanılacak öğrenme çıktıları ve bunların program çıktıları ile eşleştirilmesi
2Kanatlı yetiştiriciliğinde küresel yönelimler ve sürdürülebilirlik
3Sürdürülebilir kanatlı yetiştiriciliğinde temel yaklaşımla
4Sürdürülebilir kanatlı yetiştiriciliğinde temel ölçümler
5Konvansiyonel ve alternatif sistemler ve sürdürülebilirlik
6Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve çevre: su ve besin maddeleri kullanım etkinliği
7Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve çevre: toprak ve enerji kullanım etkinliği
8Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde genetik kaynaklar ve sürdürülebilirlik
9Yumurta üretiminin enerji kullanımı, ekolojik ayak izi ve yaşam döngüsü esaslarına göre değerlendirilmesi
10Ara sınav
11 Et üretiminin enerji kullanımı, ekolojik ayak izi ve yaşam döngüsü esaslarına göre değerlendirilmesi
12Hayvan refahı ve sürdürülebilirlik
13Yumurta ve kanatlı etinde gıda güvenliği ve sürdürülebilirlik
14 Dünyada yaygın olan uygulamalar-Fransa örneği
15Dünyada yaygın olan uygulamalar : Az gelişmiş ülkeler
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Değişik kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmış ders notu Elektronik ortama aktarılmış sunu Yardımcı Ders Kitapları: •Raphaely T. And D. Marinova, 2015. Impact of meat consumption on health and environmental sustainability. PPPS book series. •Burton, E., J. Gatcliffe, H.M. O’Neill, 2016. Sustainable Poultry production in Europe. Poultry Science Symposium Series
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı13030
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama32575
Rapor Sunma32575
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)242
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ15555555
ÖÇ25555555
ÖÇ35  5 55
ÖÇ455  555
ÖÇ5     5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr