Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9108015082016Gıda İşlemede SürdürülebilirlikSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilerin, gıda işletmelerinde hammaddenin işletmeye girişinden satışına kadar olan tüm süreçleri sürdürülebilirlik açısından değerlendirmeyi öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
1
2
3
4
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sürdürülebilir gıda sistemleri, toplumun çevre, ekonomi, ve sosyal açılardan gelişimini teşvik etmek üzere gerekli farklı bileşenleri içeren bir bütündür. Dolayısıyla, söz konusu ders, gıda üretimi için hammaddenin işletmeye girişinden satışına kadar sürdürülebilirlik kavramını ele almaktadır. Bu anlamda, gıda üretiminde temizlik ve sanitasyon, enerji tüketimi, su kullanımı, ambalaj ve atık yönetimi, verimlilik, proses optimizasyonu, risk değerlendirmesi, yönetmelik ve yasal hususlara yer verilecektir. Bu başlıklar, ayrıca bir gıda sektörü referans alınarak uygulamalı olarak incelenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Brijesh K. Tiwari, Tomas Norton and Nicholas M. Holden (Eds). 2014. Sustainable Food Processing. Wiley Blackwell.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1       
ÖÇ2       
ÖÇ3       
ÖÇ4       
ÖÇ5       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr