Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9108015032016Tarımda Sürdürülebilir Arazi Kullanımının Anahtarı: Toprakların Biyolojik VerimliliğiSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin, toprakların biyolojik verimliliği hakkında genel bir düşünceye sahip olabilmesini; topraklardaki kimyasal dönüşüm olaylarına toprak faunasının etkisini anlayabilmesini; toprak florasının topraktaki kimyasal süreçler üzerine etkisini öğrenebilmesini; toprakların fiziksel süreçlerindeki faunanın rolünü kavrayabilmesini; toprakların biyolojik verimlilikleri üzerine rizosfer etkileşimlerinin katkısını öğrenebilmesini; toprakların azot verimlilikleri üzerine azot fikse edici organizmaların katkısı konusunda bilgi sahibi olabilmesini; arbüsküler mikorizaların toprakların biyolojik verimliliği üzerine olan katkılarını öğrenebilmesini; bitki kök patojenleri ile toprakların biyolojik verimliliğinin ilişkisi konusunda bilgi sahibi olabilmesini; sürdürülebilir tarımsal sistemler ve bunların toprakların biyolojik verimliliği üzerine etkisini öğrenebilmesini; sürdürülebilir toprak yönetimi uygulamalarına küresel bir bakış oluşturabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Hüsnü KAYIKÇIOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Biyolojik verimlilik kavramını açıklayabilme
2Toprak faunasının rolünü söyleyebilme
3Toprak florasının rolünü listeleyebilme
4Rizosfer etkileşimlerinin biyolojik verimlilik üzerine etkisini ortaya koyabilme
5N-fikserlerin, di azot fiksasyonu üzerine etkilerini belirtebilme
6Arbüsküler mikorizaların biyolojik verimlilik üzerine etkisini açıklayabilme
7Toprakların biyolojik verimliliğinin bitki kök patojenlerinden nasıl etkilendiklerini açıklayabilme
8Sürdürülebilir tarımsal sistemlerden bahsedebilme
9Sürdürülebilir toprak yönetimi uygulamalarını söyleyebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Toprakların biyolojik verimliliği nedir, toprak faunasının karbon ve azot mineralizasyonundaki rolü, kültürel işlemlerin toprak faunası üzerine etkisi, toprakların mikrobiyal çeşitliliğinin birbirleri ile olan ilişkileri, toprakların fiziksel özellikleri üzerine toprak faunasının etkisi, kök salgıları ve mikroorganizmalar, doğal azot fiksasyonu ve etkin mikroorganizmalar, arbüsküler mikorizaların toprak verimliliğindeki rolleri, toprakların biyolojik verimliliği ile bitki kök patojenleri arasındaki ilişkinin yapısı, sürdürülebilir tarımsal sistemler ve bunların toprakların biyolojik verimliliği üzerine etkileri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Biyolojik toprak verimliliği ve ilgili kavramlar
2Topraktaki kimyasal dönüşüm olaylarına toprak faunasının etkisi
3Topraktaki mikrobiyal çeşitliliğin birbirleri ile olan ilişkileri
4Topraktaki kimyasal dönüşüm olaylarına toprak florasının etkisi
5Toprakların fiziksel süreçlerine toprak faunasının rolü
6Toprakların biyolojik verimlilikleri üzerine rizosfer etkileşimlerinin katkısı
7Di azot fiksasyonu ve görev alan organizmalar
8Arbüsküler mikorizalar ve toprakların biyolojik verimliliği üzerine katkıları
9Kültürel işlemlerin arbüsküler mikoriza funguslarının işlevleri üzerine etkisi
10Ara sınav
11Toprakların biyolojik verimliliği ile bitki kök patojenleri arasındaki ilişkinin yapısı
12Toprak-Gıda sisteminin bir bileşeni olarak bitki patojenleri
13Sürdürülebilir tarımsal sistemler nelerdir
14Sürdürülebilir tarımsal sistemlere ait örnekler
15Sürdürülebilir toprak yönetimi uygulamalarına genel bir bakış
16Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Biological Indicators of Soil Health. 1997. In: Pankhurst, C., Doube, B.M. and Gupta, V.V.S.R. (Eds.). CAB International, London, UK. ISBN: 0-85199-158-0. 50 P.451. 2. Soil Biological Fertility, 2007. In: Abbott, L.K. and Murphy, D.V. (eds.). Springer-Dordrecht, The Netherlands. ISBN 978-1-4020-1756-8. P.264.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma14684
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma9218
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma5420
Okuma14570
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)240
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ14  4   
ÖÇ24      
ÖÇ34      
ÖÇ44      
ÖÇ54      
ÖÇ64      
ÖÇ74      
ÖÇ853   5 
ÖÇ954   5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr