Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9108015052016Permakültür: Sürdürülebilir Tasarım İlkeleriSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Sürdürülebilir tarımsal verimliliğe yönelik olarak; zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ekosistemlerin, bilinçli olarak tasarlanması konusunda temel bilgilerin kazandırılması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Zafer CAN
Öğrenme Çıktıları
1Sürdürülebilir tarım sistemlerinin kavranması
2Doğal ve tarımsal ekosistemlerin kavranması ve tasarım yapabilme yeteneğinin kazanılması
3Biyotik ve abiyotik çevresel faktörlerin; küresel değişim paralelinde, olası etkilerinin analiz edilebilmesi
4Bitkilerdeki doğal savunma mekanizmalarının ve allelopatik etkilerinin kavranması
5Sürdürülebilir planlama ve tasarım yeteneğinin kavranması
6Doğal kaynakların etkin kullanım yollarının kavranması
7Ekolojik etik değerlerin kavranması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Konvansiyonel ve alternatif tarım sistemleri, Rudolf Steiner, Albert Howard, Masanobu Fukuoka ve Bill Mollison açısından tarıma bakış, Tarımda sürdürülebilirlik, Permakültürün temel ilkeleri: tasarım, su, iklim, toprak, tarım, ağaç, şehir, toplum, dünyayı gözetme, insanı gözetme, sınırlı büyüme ve artı değerin paylaşımı, Permakültürde tasarım modelleri, Sürdürülebilir tasarım ve arazi analizi Mıntıka ve dilim tasarımı, Doğal yapı özellikleri, Tasarımda gelişim ve ardıllık, Su hasadı ve su yönetimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ders hakkında öğrenci görüşleri Tarımın kısa tarihçesi ve küresel değişime bağlı sorunların gelişimi Konu ile ilgili çalışmaların izlenmesi
2Alternatif tarım sistemlerine genel bakışKonu ile ilgili grup tartışması
3Tarımda sürdürülebilirlik ve kırsal kalkınmaKonu ile ilgili grup tartışması
4Permakültür ve genel ilkeleri 1Konu ile ilgili grup tartışması
5Permakültür ve genel ilkeleri 2Konu ile ilgili grup tartışması
6Ara Sınav
7Permakültürde tasarım modelleri 1Model tasarlama
8Permakültürde tasarım modelleri 2Model tasarlama
9Permakültürde etik değerler ve sosyal yaşamKonu ile ilgili grup tartışması
10Doğal yapı ve özellikleriVideo izleme
11Doğal ve tarımsal ekosistemlerde arazi analizi 1Konu ile ilgili grup çalışması
12Doğal ve tarımsal ekosistemlerde arazi analizi 2Konu ile ilgili grup çalışması
13Tasarımda gelişim ve ardıllık 1
14Tasarımda gelişim ve ardıllık 2Proje Hazırlama
15Kaynak korunumuProje Hazırlama
16Fianl SınavıDersin değerlendirilmesi
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Eğitim sunumları, Videolar, Permakültüre giriş - Bill Mollison Ders notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı12020
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Tartışma5735
Proje Sunma24896
Okuma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)252
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1       
ÖÇ2       
ÖÇ3       
ÖÇ4       
ÖÇ5       
ÖÇ6       
ÖÇ7       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr