Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9108015112016Sürdürülebilir Meyve Yetiştiriciliğinde Risk YönetimiSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Sürdürülebilir meyve yetiştiriciliğinde etkin risk analizi ve olası risklerin yönetimi konusunun kavranması ve olası risklerin önceden belirlenip, risk yönetimi yeteneğinin geliştirilmesi
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Zafer CAN
Öğrenme Çıktıları
1Sürdürülebilir yetiştiricilik sistemlerinin kavranması
2Doğal ve tarımsal ekosistemlerde yetiştiricilik ilkelerinin kavranması ve benimsenmesi
3Çevresel stres faktörlerin olası etkilerinin analiz edilebilmesi
4Küresel değişimin meyve yetiştiriciliği üzerindeki etkilerinin kavranması
5Sürdürülebilir üretim planlaması, risk analizi ve risk yönetimi yeteneğinin geliştirilmesi
6Doğal ve tarımsal ekosistemlerin meyve yetiştiriciliğinde kullanımının benimsenmesi
7Sürdürülebilir meyve yetiştiriciliği sistemlerinin kırsal kalkınmadaki öneminin kavranması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Konvansiyonel ve alternatif tarım sistemlerine genel bakış, Organik tarım, biyodinamik tarım, permakültür ve iyi tarım sistemlerinin meyvecilik açısından önemi, Sürdürülebilir meyveciliğin temel ilke ve yaklaşımları, Meyve yetiştiriciliğinde risk analizi ve yönetimi, Meyve yetiştiriciliğinde Plantasyon ve çevre yönetimi, Çevre dostu kültürel uygulamalar; koruyucu toprak işleme, doğal kaynakların korunması, bitkilerin stres faktörlerinden korunması Meyve ağaçlarında içsel savunma mekanizmaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı, öğrenci görüş ve beklentilerinin irdelenmesi, derse kısa giriş.Öğrencilerin genel seviyelerinin tespiti ve ders kapsamında incelenecek öncelikli meyve türlerinin belirlenmesi
2Sürdürülebilirlik, çevre dostu tarım sistemleri, küresel değişimin meyve yetiştiriciliğine etkileriKüresel değişim ve sürdürülebilirlik konularında tartışma
3Organik tarım, biyodinamik tarım, permakültür, düşük girdili tarım, iyi tarım sistemlerinin karşılaştırılmasıKonvansiyonel tarım ve yeşil devrim üzerine tartışma
4Meyve yetiştiriciliğinde planlama ve risk analizi 1Seçilen meyve türlerinde risk analizi
5Meyve yetiştiriciliğinde planlama ve risk analizi 2Seçilen meyve türlerinde risk analizi
6Çevre dostu yetiştiricilik ilke ve uygulamalarıÇevre dostu yetiştiricilik ilke ve uygulamaları
7Ara Sınav
8Çevre dostu kültürel uygulamalar 1Arazide uygulama
9Çevre dostu kültürel uygulamalar 2Arazide uygulama
10Biyotik ve abiyotik risk faktörleri
11Meyve ağaçlarında içsel savunma
12Meyve yetiştiriciliğinde risk yönetimi 1Arazide uygulama
13Meyve yetiştiriciliğinde risk yönetimi 2Arazide uygulama
14Organik ve iyi tarım işletmelerine ve paketleme evlerine teknik gezi (3 işletme; iyi tarım, organik tarım ve HACCP)Öğrencilerce belirlenen türlerde risk analiz ve yönetimi ödev sunumları
15Öğrencilerce belirlenen türlerde risk analiz ve yönetimi ödev sunumları
16Final sınavıDersin genel değerlendirmesi ve öğrenci görüşleri
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Eğitim sunumları, Videolar, İnternet kaynakları Sürdürülebilir meyve yetiştiriciliği kitapları Risk yönetimi kitapları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav12020
Final Sınavı13030
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Seminer14848
Okuma51260
Ev Ödevi31030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)244
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ124     
ÖÇ2   3   
ÖÇ3     3 
ÖÇ4      5
ÖÇ5  3    
ÖÇ6     3 
ÖÇ7       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr