Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9108015092016Sebze Yetiştiriciliğinde SürdürülebilirlikSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilerin, gıda işletmelerinde hammaddenin işletmeye girişinden satışına kadar olan tüm süreçleri sürdürülebilirlik açısından değerlendirmeyi öğrenmesi amaçlanmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. İbrahim DUMAN
Öğrenme Çıktıları
1Gıda proseslerinde sürdürülebilik kavramını öğrenmek
2Sürdürülebilirlik iile ilişkili parametereleri gıda işletmesine uyarlayabilmek
3Gıda ürünleri için yaşam döngüsü değerlendirmesi yapabilmek
4Gıda işlemede enerji ve suyu verimli kullanma yöntemlerini bilmek
5Gıda endüstrisinde atık yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sürdürülebilir gıda sistemleri, toplumun çevre, ekonomi, ve sosyal açılardan gelişimini teşvik etmek üzere gerekli farklı bileşenleri içeren bir bütündür. Dolayısıyla, söz konusu ders, gıda üretimi için hammaddenin işletmeye girişinden satışına kadar sürdürülebilirlik kavramını ele almaktadır. Bu anlamda, gıda üretiminde temizlik ve sanitasyon, enerji tüketimi, su kullanımı, ambalaj ve atık yönetimi, verimlilik, proses optimizasyonu, risk değerlendirmesi, yönetmelik ve yasal hususlara yer verilecektir. Bu başlıklar, ayrıca bir gıda sektörü referans alınarak uygulamalı olarak incelenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
0Tarımda sürdürülebilirlik
1Sebze üretiminde sürdürülebilirlik
2Sürdürülebilir sebze üretimindeki uygulamalar
3Sürdürülebilir tohum ve fide temini
4Toprak işleme, tohum ekimi ve fide dikimi
5Sürdürülebilir bakım uygulamaları sulama, gübreleme, hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesi Sürdürülebilir bakım uygulamaları sulama, gübreleme, hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesi
6gübreleme, hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesi Sürdürülebilir bakım uygulamaları sulama, gübreleme, hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesi
7Ara sınav
8 Sürdürülebilir sebze üretiminde etkin münavebe uygulamaları
9 Sürdürülebilir domates yetiştiriciliği
10Sürdürülebilir kavun yetiştiriciliği
11 Sürdürülebilir taze fasulye yetiştiriciliği
12Sürdürülebilir soğan yetiştiriciliği
13Sürdürülebilir salata-marul yetiştiriciliği
14Genel değerlendirme
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Duman, İ. ve E. Düzyaman, 2006. Türkiye’de Sanayi Domatesi Üretiminin Dünü, Bugünü ve Geleceği”. VI. Sebze Tarımı Sempozyumu, s: 177-181, 19-22 Eylül 2006. 2. Duman, İ. ve N. Algan, 2012. Organik Tarımda Ekim Nöbeti Organik Sebze Yetiştiriciliği, Organik Tarım, Güncellenmiş 2. Baskı, s: 123-149, Ankara. 3. Duman, İ. 2012. Organik Sebze Yetiştiriciliği, Organik Tarım, Güncellenmiş 2. Baskı, s: 163-184, Ankara. 4. Sönmez, İbrahim, 2011. Konvensiyonel koşullarda geliştirilen bazı sanayi domatesi hatlarının organik koşullara uygunluklarının belirlenmesi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst., s:111. 5. Vural, H., D. Eşiyok ve İ. Duman, 2000. Kültür Sebzeleri (Sebze Yetiştirme) E.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, E.Ü Basımevi, s: 440, Bornova. 6. Şalk, A., L. Arın, M. Deveci ve S. Polat, 2008. Özel Sebzecilik, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, ISBN 978-9944-0786-0-3, s: 488. Onur Grafik Matbaa ve Reklam Hizmetleri, İstanbul. 7. Aksoy, A. ve İ. Duman, 2011-2012. Adım Adım İyi Tarım Projesi, Sürdürülebilir Satın Alma Yol Haritası, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ve Knorr İşbirliği, Sonuç raporu, s: 151, Bornova-İzmir. 8. Aksoy, A. ve İ. Duman, 2011-2013. Sürdürülebilir Tarım Projesi, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ve Knorr İşbirliği, Çiftçi Eğitimleri, Sonuç raporu, s:17.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav170
Ev Ödevi130
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Uygulama/Pratik236
Rapor Hazırlama14545
Rapor Sunma133
Bireysel Çalışma15345
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
Okuma15230
Rapor100
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)242
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1       
ÖÇ2       
ÖÇ3       
ÖÇ4       
ÖÇ5       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr