Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9108015062016Ekonomik ve Ekolojik Tarımsal Üretim için Makine ve Teknoloji KullanımıSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrenciler; tarımsal gelişme ve ekonomik gelişmenin karşılıklı ilişkilerini kavrayacaklar, var olan gelişmelerin çevre, tüketici, çiftçi üzerine etkilerinin farkına vararak, tutarlı gelişim stratejileri kurabilme becerisini elde edeceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Tayfun Özkaya
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarımın gelişim tarihi ve tarım sistemleri (endüstriyel tarım, sürdürülebilir tarım, organik tarım, permakültür); Kalkınma teorileri ve tarım; Uluslararası ilişkiler ve tarım; Dünyada toprak reformu deneyimleri ve Türkiye; Tarımda biyoçeşitlilik ve tohum sorunu; Gıda egemenliği, gıda güvenliği, gıda güvenirliği; Tarımda tekelleşme ve etkileri; Az gelişmişlik ve kırsal kesim; Dünyada açlık ve İrlanda, Çin açlık olayları; Küresel iklim değişikliği ve tarım
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Magdoff, Fred ve J. Bellamy Foster, F. H. Buttel, 2000, Hungry for Profit, Monthly Rewiev Pres. 2. Weis, Tony, 2007, The Global Food Economy, Fernwood Publishing. 3. Buckland, Jerry, 2004, Ploughing Up the Farm, Zed Boks. 4. Chang, Ha-Joon, Kalkınma Reçetelerinin Gerçek Yüzü, İletişim Yayınları, 2004, İstanbul. 5. Brown, R. Lester, Dünyayı Nasıl Tükettik?, Türkiye İş Bankası yayınları, İstanbul ,2006 6. Shiva, Vandana, Küresel Gıda Soygunu- Çalınmış Hasat, BGST Yayınları, İstanbul, 2006 7. Fukuoka, Masanobu, Ekin Sapı Devrimi- Doğal Tarıma ve Doğal Hayata Giriş, Kaos Yayınları, İstanbul, 2006 8. Yeğin, Metin, Topraksızlar, Versus Yayınları, İstanbul, 2006. 9. Diamond, Jared, Tüfek, Mikrop ve Çelik, Tübitak yayınları, Ankara, 2006. 10. TMMOB , Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası, Toprak Reformu Kongresi, 11-13 Kasım 2005, Ankara, 2007
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr