Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9108015162018Sürdürülebilir Tarımda Bitki Hastalıkları YönetimiSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Seyahat İşletmeciliği 3. sınıfta okuyan öğrencilere, çevrenin ve turizmde sürdürülebilirliğin önemi kavratılmaya çalışılır. Turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerine etkileri ile Türkiye’de turizm ve çevre politikaları örneklerle tanıtılır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Esin ÖZKAN
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Öğrenciler çevre konularında sorunları tanıyabilecekler, sürdürülebilir turizm açısından çevrenin önemini kavrayabilecek ve çevre bilinci kazandırılacaktır. Anlatılan teorik veriler öğrencilerin yapacakları araştırmalar ile pekiştirilecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Özel İlgi Turizmi, Prof.Dr. Meryem Kozak, Yard.Doç.Dr, Sadık Bahçe, Detay Yayıncılık 2. Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, Ed.Prof.Dr. Necdet Hacıoğlu, Prof.Dr. Cevdet Avcıkurt, Nobel Yayıncılık 3. Sürdürülebilir Turizm ve Çevre, Nüzhet Kahraman, Oğuz Türkay, Detay Yayıncılık. 4. Oktay, Ş. Ekolojik Kentleşme ve Çevre Koruma. Ankara, 2006. 5. Kahraman, N. Turizm ve Çevre. Detay Yayıncılık, Ankara, 2006. 6. 9. Kalkınma Planı, Resmi Gazete. 7. Demirkol, Ş. ve Oktay, K. Turizm Politikalarına Alternatif Yaklaşımlar. Sakarya Kitabevi, Adapazarı, 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr