Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9108015232018Sürdürülebilir Tarım İçin Ekoloji ve BiyoçeşitlilikSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Sürdürülebilir tarım için doğal ve tarımsal ekosistemleri oluşturan ekolojik faktörlerin küresel değişimler paralelinde kavranması ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirlik esasına dayalı olarak planlanmasına yönelik temel ilkelerin benimsenmesi. Biyoçeşitliliğin öneminin aktarılması ve tarımsal biyoçeşitliliğin sürdürülebilirlik anlayışının tarımda uygulanması. Sürdürülebilir tarımında ekoloji ve biyoçeşitlilik üzerine etkilerinin öğrenilmesinin sağlanması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. M. Kadri BOZOKALFA
Öğrenme Çıktıları
1Ekolojik tanımlamaların kavranması ve ekolojik faktörler arasında ilişki kurabilme yeteneğinin geliştirilmesi
2Doğal ve tarımsal ekolojik sistemleri yorumlayabilme yeteneği
3Ekosistem temelinde sürdürülebilir üretim sistemlerininin karşılaştırılması
4Küresel iklim değişiminin tarımsal faaliyetler üzerindeki olası etkileri konusunda fikir yürütebilme yeteneği
5Biyotik ve abiyotik çevresel faktörleri değerlendirip yorumlayabilme yeteneği
6Biyoçeşitliliğin çevre değeri. Biyoçeşitliliğin doğal olayları yönlendirmedeki etkisinin anlaşılması
7Sürdürülebir tarım ve tarımsal biyoçeşitlilik. Sürdürürülebilir tarımın biyoçeşitlilik üzerine etkilerinin incelenmesi.
8Tarımsal üretimde ekolojik faktörlerden kaynaklanan sorunları kavrama ve çözüm üretebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Sürdürülebilir tarım, ekoloji ile ilgili tanım ve kavramlar, doğal ve tarımsal ekosistemler, iklim-tarım ilişkisi, tarımsal üretimde biyotik ve abiyotik stres faktörleri, küresel iklim değişimi, çevresel sorunlar. Türkiye’nin biyolojik zenginlikleri ve bunların sürdürülebilir tarım açısından önemi. Biyoçeşitliliğin sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerine katkısı. Sürdürülebilir tarımın biyoçeşitlilik üzerine etkisi, sürdürülebilir tarımda tarımsal biyoçeşitlilikten yaralanma.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Ekolojik tanım ve kavramlar
2Ekosistem kavramı ve agro-ekosistemler
3Çevresel faktörler ve stres kavramı
4İklim-tarım ilişkisi, küresel iklim değişimi, çevre sorunları ve kirliliği
5Tarım-toprak ilişkisi, ışık sıcaklık ve toprak faktörleri
6Fotosentez, transpirasyon, su kullanım etkinliği
7Konvansiyonel ve alternatif tarım sistemlerinin ekosistem temelinde karşılaştırılması
8Ara sınav
9Türkiye’nin biyolojik zenginlikleri ve bunların önemi.
10Biyoçeşitliliği tehdit eden unsurlar. Sürdürülebilirliğin tarımsal açıdan irdelenmesi.
11Biyoçeşitliliğin sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerine katkısı
12Tarımsal biyoçeşitliliği tehdit eden unsurlar. Sanayileşme, globalleşme, genetik mühendislik gibi gelişmelerin tarımsal biyoçeşitlilikle ilişkisinin kurulması
13Sürdürülebilir tarımın biyoçeşitlilik üzerine etkisi
14Sürdürülebir tarımda tarımsal biyoçeşitlilikten yaralanma
15Dönem Sonu Sunumlar
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Jessica Gurevitch, Samuel M. Scheiner, and Gordon A. Fox, 2005. The Ecology of Plants 2. T.R. Sinclair, 1998. Principles of Ecology In Plant Production 3. D. J. Gibson, 2002. Methods In Comparative Plant Population Ecology 4. Internet Kaynakları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Activities are given in detail in the section of "Assessment Methods and Criteria" and "Workload Calculation"
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Alan Çalışması10550
Bireysel Çalışma10440
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11010
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma21122
Okuma14456
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)226
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1       
ÖÇ2       
ÖÇ3       
ÖÇ4       
ÖÇ5       
ÖÇ6       
ÖÇ7       
ÖÇ8       
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr